Ποια όργανα μέτρησης χρησιμοποιούμε σε μια απλή αποτύπωση; - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Σάββατο, Μαρτίου 17, 2018

Ποια όργανα μέτρησης χρησιμοποιούμε σε μια απλή αποτύπωση;

Α1 Ποια όργανα μέτρησης χρησιμοποιούμε σε μια απλή αποτύπωση;
Αποτέλεσμα εικόνας για Χωροβάτης

1. Το δίμετρο είναι ξύλινο σπαστό μέτρο..Χρησιμεύει για μικρομετρήσεις κατόψεως
και για μετρήσεις υψών (λόγω τηςιδιότητας του να στέκει όρθιο καιτεντωμένο όταν ανοιχτεί).
Με συνδυασμό δύο διμέτρων μπορούμε νακάνουμε ταυτόχρονες μετρήσειςσυντεταγμένων.
2. Η κορδέλα (μετροταινία). Η μετροταινία χρησιμοποιείται για τις
περισσότερες μετρήσεις κατόψεως. Πρέπει πάντα να την κρατάμε
οριζόντια και καλά τεντωμένη ώστε να μην έχουμε σφάλματα μετρήσεων.
3. Το νήμα της στάθμης (ζύγι) είναι ένα σκοινί, με βαρίδι στην κάτω άκρη του.
Λόγω της βαρύτητας, όταν ηρεμεί παίρνει πάντα την κατεύθυνση της
κατακόρυφου. Με το νήμα της στάθμης ελέγχουμε τις αποκλίσεις των
τοίχων ή παίρνουμε σωστά τις οριζόντιες μετρήσεις σε κεκλιμένα εδάφη.
4. Πάσσαλοι – νήμα – καρφιά. Χρησιμοποιούμε μόνο πλεχτή πετονιά (των
κτιστών), κατά προτίμηση έντονου χρώματος (π.χ. κίτρινη), για τηn χάραξη
των καννάβων και οποτεδήποτε άλλες χαράξεις ευθειών πάνω στο χώρο
της ανασκαφής. Τα άκρα της πετονιάς τα στερεώνουμε σε καρφιά,
μπηγμένα στο έδαφος ή στους αρμούς τοίχων. Ο καλύτερος τρόπος να
δένουμε τα διασταυρούμενα νήματα στους πασσάλους του καννάβου, είναι
να τυλίγουμε γύρω από ένα καρφί καρφωμένο στο κέντρο της τετράγωνης
διατομής του πασσάλου.
Είναι πολύ σημαντικό οι πετονιές να είναι καλά τεντωμένες και να μην
παρεμβαίνουν εμπόδια στην πορεία τους.
5. Το αλφάδι. Το γνωστό αλφάδι των μαστόρων έχει την ιδιότητα να δείχνει
ποιες επιφάνειες είναι οριζόντιες. Μπορούμε ακουμπώντας το ελαφρά
πάνω σε ένα τεντωμένο νήμα να ελέγξουμε εάν είναι απόλυτα οριζόντιο. Η
οριζοντίωση του νήματος επιτυγχάνεται χωρίς σοβαρά σφάλματα μόνο για
μικρά μήκη νήματος. Για μήκη πάνω από 2 – 3 μέτρα μπορεί να έχουμε
σφάλματα λόγω της ατελούς επαφής του αλφαδιού με το νήμα και της
πιθανής καμπυλώσεως του νήματος.
6. Το αλφαδολάστιχο Το αλφαδολάστιχο βασίζεται στην ιδιότητα των
επιφανειών νερού σε δύο ανοιχτά συγκοινωνούντα δοχεία να βρίσκονται
στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο.Είναι μία κοινή διαφανής σωλήνα νερού (οποιουδήποτε μήκους) που την
γεμίζουμε με νερό και έχουμε τα δύο άκρα της ελεύθερα (όχι βουλωμένα).
Τότε σε οποιαδήποτε απόσταση και αν βρίσκονται τα δύο άκρα, η στάθμη
του νερού και στα δύο θα είναι στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο.
Άλλα όργανα
Χωροβάτης (αντικαθιστά το αλφαδολάστιχο)
Κλισίμετρο ή κλισίμετρο μετρά γωνίες και κλίσεις
Ορθόγωνο βοηθά στην κατασκευή ορθών γωνιών στο χώρο
Ταχύμετρο όργανο, που εκτελεί μετρήσεις αποστάσεων και υψομέτρων.
πασετο, ράμα, γωνίες, πήχυς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add