Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αποτύπωσης με τοπογραφικές μεθόδους; - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Πέμπτη, Μαρτίου 15, 2018

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αποτύπωσης με τοπογραφικές μεθόδους;

Σχετική εικόνα

Α6 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αποτύπωσης με τοπογραφικές μεθόδους;
Κύρια χαρακτηριστικά της τοπογραφικής µεθόδου είναι:
• Η τοπογραφική αποτύπωση είναι αντικειµενική.
• Ορίζει ένα σύστηµα αναφοράς βάσει του οποίου γίνεται ο προσδιορισµός των µετρήσεων στο χώρο.
• Η ανακατασκευή γεωµετριών στην αναπαράσταση γίνεται µέσω συγκεκριµένων σηµείων, που προσδιορίζονται αυστηρά.
• Υπάρχει δυνατότητα επιστηµονικού ελέγχου του αποτελέσµατος και ικανοποίηση των απαιτήσεων ακρίβειας και αξιοπιστίας.
 • Υπάρχει δυνατότητα και έµµεσων µετρήσεων, ως παράγωγων των πρωτογενών άµεσων µετρήσεων.
 • Υπάρχει ανάγκη για στοιχειώδη σχεδιαστική ικανότητα στο πεδίο, για τη σύνταξη σκαριφηµάτων.
• Ο εξοπλισµός πεδίου είναι, µέτριου κόστους.
 • Η αλγοριθµική επεξεργασία των δεδοµένων είναι εύκολη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add