Τι ονομάζεται προβολή σε 3 προβολικά επίπεδα; - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Πέμπτη, Μαρτίου 15, 2018

Τι ονομάζεται προβολή σε 3 προβολικά επίπεδα;Α10 Τι ονομάζεται προβολή σε 3 προβολικά επίπεδα;
 Τα επίπεδα προβολής είναι το οριζόντιο (Ο.Ε.), το κατακόρυφο (Κ.Ε.) και το πλάγιο (Π.Ε.) προβολικό επίπεδο, τα οποία αλληλοτέμνονται κάθετα και σχηματίζουν τρίεδρες γωνίες που ονομάζονται γωνίες προβολής

Κατά το Ευρωπαϊκό σύστημα, που εμείς θα χρησιμοποιούμε, υποθέτουμε ότι το εξάρτημα που επιθυμούμε να προβάλουμε βρίσκεται μέσα στην πρώτη γωνία προβολής, μπροστά από το Κ.Ε., πάνω από το Ο.Ε., αριστερά από το Π.Ε. και σε κάθε περίπτωση μεταξύ του επιπέδου προβολής και του παρατηρητή.

Ποια όμως όψη θα εκλέξουμε ως πρόοψη;

Ως πρόοψη εκλέγεται η όψη που δίνει τις περισσότερες πληροφορίες για το εξάρτημα που θέλουμε να απεικονίσουμε σχεδιαστικά. Συνήθως η πρόοψη δείχνει το αντικείμενο όπως φαίνεται στη θέση λειτουργίας του και τις περισσότερες φορές γίνονται αντιληπτά τα βασικά χαρακτηριστικά του από αυτή την όψη.

Κατά την επιλογή των όψεων που θα σχεδιασθούν για τη γραφική απόδοση του εξαρτήματος, πρέπει να σκεφτούμε ώστε: 
η σχεδίαση να είναι απλή 
να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατό λιγότερες διακεκομμένες γραμμές 
να περιγράφεται πλήρως το εξάρτημα με τις λιγότερες δυνατές όψεις 
να μην απαιτείται μεγάλος χρόνος σχεδίασης 
να γίνεται εύκολα αντιληπτό το σχήμα του εξαρτήματος, ώστε να αποφεύγονται λάθη κατά την κατασκευή του αντικειμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add