Οι ερωτήσεις πιστοποίησης που έπεσαν το 2017 για την ειδικότητα Τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017

Οι ερωτήσεις πιστοποίησης που έπεσαν το 2017 για την ειδικότητα Τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης


Στο παρών άρθρο παραθέτουμε τις ερωτήσεις πιστοποίησης ΙΕΚ 1ης περιόδου 2017 που έπεσαν στην ειδικότητα Τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης (Παλαιού τύπου):
  1. Τι είναι κράμα; (8)
  2. Τι γνωρίζετε για τους κορεσμένους υδρογονάνθρακες;(10)
  3. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες οργανικών ανασκαφικών ευρημάτων;(8)
  4. Τι είναι έφυδρα οργανικά υλικά και πως συνήθως αντιμετωπίζονται;(10)
  5. Τι γνωρίζεται για τη διάβρωση του σιδήρου;(10)
  6. Να αναφέρετε τους τρόπους τεκμηρίωσης ενός ψηφιδωτού κατά τη διάρκεια της συντήρησης του;(10)
  7. Από πόσα στρώματα αποτελείται η προετοιμασία των επιτοιχειων ψηφιδωτών;(12)
  8. Τι είναι οι εστέρες;(10)
  9. Τι γνωρίζετε για την μικροαμμοβολή;(10)
  10. Ποια είναι τα υλικά συμπλήρωσης ενός κεραμικού;(12)
Επεσαν δέκα ερωτήσεις με μέγιστη βαθμολογία το 100 (ισοδυναμεί με 20). 

Σχετικά με την ειδικότητα
Το συγκεκριμένο επάγγελμα περιλαμβάνει τη διενέργεια των αναγκαίων επεμβάσεων που παρεμποδίζουν τη φθορά του χρόνου σε αρχαιότητες και έργα τέχνης, διατηρώντας αναλλοίωτα τα ιστορικά, καλλιτεχνικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά τους. Η αξία του επαγγέλματος του συντηρητή αναγνωρίζεται ευρέως τόσο από καλλιτέχνες όσο και από επιστήμονες, καθώς έχει καταστεί σαφές ότι η συντήρηση αποτελεί ένα συνεταιρισμό ανάμεσα στην τέχνη, τη χημεία, την ιστορία, την αρχαιολογία, τη φυσική και τη βιολογία.Όσοι ασχολούνται με τη συντήρηση πρέπει, κατά συνέπεια, να συνδυάζουν μια θεωρητική παιδεία και τεχνοκρατική γνώση που αφορά την επιλογή της χρήσης συγκεκριμένων υλικών και ουσιών.

Εργασιακό πεδίο – Αγορά εργασίας
Η μέχρι τώρα εξέλιξη του επαγγελματικού κλάδου έχει καταδείξει ότι οι κυριότεροι επαγγελματικοί χώροι για τεχνικούς συντήρησης έργων τέχνης είναι:
1) οι Εφορίες Αρχαιοτήτων και νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού που απασχολούν συντηρητές είτε ως μόνιμο προσωπικό, είτε ως εποχιακό με συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου.
2) Τα ιδιωτικά και Κρατικά Μουσεία και Πινακοθήκες
3) Τα ιδιωτικά Εργαστήρια Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
4) Οι εταιρίες που αναλαμβάνουν Δημόσια Έργα (αναστηλώσεις, Μετρό κ.α.)
5) Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
6) Οι επιχειρήσεις εμπορίας έργων τέχνης
7) Ταμεία διαχείρισης αρχαιολογικών πόρων

Η ζήτηση για συντηρητές όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων είναι συνάρτηση τόσο των πολιτικών επιλογών του Υπουργείου Πολιτισμού που είναι ο κύριος εργοδότης αλλά και χρηματοδότης άλλων δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν εργολαβικά επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όσο και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης.
Δεν υπάρχουν πολλά εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης, ενώ είναι λίγες οι γκαλερί και τα ιδιωτικά μουσεία που προσλαμβάνουν συντηρητές σε τακτική βάση. Τα περισσότερα συνεργάζονται μαζί τους στο καθεστώς του εξωτερικού συνεργάτη.

Για επιπλέον ενημέρωση μπορείτε να απευθυνθείτε στο παρακάτω link από όπου αντλήθηκαν και οι σχετικές πληροφορίες: http://www.eoppep.gr/images/EP/EP45.pdf

Πρόγραμμα Σπουδών

Δεν υπάρχουν σχόλια: