Για πρώτη φορά ΕΣΠΑ σε καλλιτέχνες και δημιουργούς - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 26, 2016

Για πρώτη φορά ΕΣΠΑ σε καλλιτέχνες και δημιουργούς

Το νέο ΕΣΠΑ αναγνωρίζει ρητά πλέον τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα ως έναν από τους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίαςΓια πρώτη φορά, οι επαγγελματίες του Πολιτιστικού και Δημιουργικού τομέα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία- ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Το νέο ΕΣΠΑ αναγνωρίζει ρητά πλέον τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα ως έναν από τους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και τον συμπεριλαμβάνει στους εννέα στρατηγικούς τομείς που η ενίσχυσή τους θα συμβάλλει στη διαμόρφωση του νέου, βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, «Ελλάδα 2021». Με αυτό τον τρόπο, αναγνωρίζεται στην πράξη η αναπτυξιακή σημασία του τομέα που αριθμεί περισσότερους από 110.000 επαγγελματίες και συνεισφέρει τουλάχιστον κατά 3% στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας, καθώς δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης, από προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ στους επαγγελματίες του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα (κατάλογος επιλέξιμων ΚΑΔ). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα σχετικών μελετών, οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες συγκεντρώνουν όλα τα γνωρίσματα ενός παραγωγικού, ανταγωνιστικού και δυνάμει εξωστρεφούς και καινοτόμου τομέα, για την ενίσχυση του οποίου, θα γίνει επιλογή επενδυτικών σχεδίων βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, όπως: καινοτομία, εξωστρέφεια, δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας κ.α., που ανταποκρίνονται στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα.

Πιο συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα (για παράδειγμα: παραγωγοί – σκηνοθέτες - ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, συγγραφείς, εικαστικοί, αρχιτέκτονες, φωτογράφοι, interior designers, graphic designers, web designers, fashion designers, χειροτέχνες, ειδικοί στην πολιτιστική διαχείριση, στην πληροφορική και τις ψηφιακές τέχνες κ.λ.π.) μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη στο ΕΠΑνΕΚ στις ακόλουθες τρεις δράσεις και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους όρους του αντίστοιχου προγράμματος:

1. Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για την έναρξη / υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από €5.000 έως €25.000 στην περίπτωση ενός ατόμου, έως €40.000 για συνεργασίες δυο ατόμων και φτάνει έως €50.000 για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων, ενώ η χρηματοδότηση καλύπτει ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 08.03.2016 και λήγει στις 15.04.2016.

2. Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» για τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από €15.000 έως €60.000, ενώ η χρηματοδότηση καλύπτει ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 17.03.2016 και λήγει στις 27.04.2016.

3. Δράση «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές». Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων / υπηρεσιών, οι οποίες θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στη μείωση του κόστους ή στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών. Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από €15.000 έως €200.000, ενώ η χρηματοδότηση καλύπτει ποσοστό 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 07.04.2016 και λήγει στις 20.05.2016.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση στις ανωτέρω δράσεις, μπορούν να λάβουν έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση από την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp).

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται, επίσης, από το Γραφείο Πληροφόρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο 801 11 36 300 (από σταθερό τηλέφωνο χωρίς 210) με ωράριο λειτουργίας 08:30 έως 19:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add