Ιουλίου 2019 - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Τετάρτη, Ιουλίου 17, 2019

Ζάντ ή Ιαδείτης ή Νεφρίτης: Ιδιότητες του λιθου

Ερυθρίνης: Ιδιότητες του λιθου

Επίδοτο: Ιδιότητες του λιθου

Δολομίτης: Ιδιότητες του λιθου

Δισθενής ή Κυανίτης: Ιδιότητες του λιθου

Διοπτάσιο: Ιδιότητες του λιθου

Δενδρίτης ή Δενδριτικός Αχάτης: Ιδιότητες του λιθου

Διαμάντι Χέρκιμερ: Ιδιότητες του λιθου

Δελφινόπετρα ή Λάριμαρ ή Πεκτόλιθος: Ιδιότητες του λιθου

Δάκρυ του Απάτσι ή Μαύρος Οψιδιανός: Ιδιότητες του λιθου

add