ΕΛΗΞΕ, Επιδοτούμενο σεμινάριο απο την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023

ΕΛΗΞΕ, Επιδοτούμενο σεμινάριο απο την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων
Σιδερωτηρίων Βαφείων και συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΣΤΠΣΒΕ) στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20–
4 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και
πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων
βάσει διάγνωσης αναγκών» με κωδικό ΟΠΣ 5035159

Αντικείμενο της Πράξης είναι η επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση 1.275
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την
απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο
ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους,
την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους
κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την
προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Επαγγελματική κατάρτιση διάρκεια 80 ωρών Χ 5,00 ΕΥΡΩ

Στέλεχος διαχείρισης
Αποθήκης
Βοηθός Καθαριστή ταπήτων και ταπετσαριών
Βοηθός Καθαριστή ενδυμάτων
Στέλεχος διοίκησης  , Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Συστημάτων Διαχείρισης , Χρόνου (Time Management)

Ανακοίνωση πρόσκλησης εδώ: https://110.cleaningfed.gr
Αιτηση εδώ: https://110.cleaningfed.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add