Επιδοτούμενο σεμινάριο για εργαζομένους απο το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Τετάρτη, Αυγούστου 30, 2023

Επιδοτούμενο σεμινάριο για εργαζομένους απο το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ


To ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.) ως
Δικαιούχος του Έργου/Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας
για την απόκτηση και πιστοποίηση στοχευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων σε τουριστικά και συναφή επαγγέλματα» που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
εθνικούς πόρους, θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση και
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:
Τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
(ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης)

Η διάρκεια των προγραμμάτων ανά θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:
1 Στέλεχος Εστίασης – Διοίκησης μονάδων εστίασης 80
2 Υπάλληλος Μαγειρικής – Εστιατορικής Τέχνης 80
3 Barista 80
4 Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Συστημάτων ,Διαχείρισης Χρόνου (Time Management) 80

Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 1.275 εργαζομένων του
ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται), μέσω της
αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, καθώς και ο εφοδιασμός τους με πρόσθετες
γνώσεις, δεξιότητες & ικανότητες προσαρμοσμένες στις συνεχείς αλλαγές και τις νέες
αναπτυξιακές προκλήσεις που δημιουργούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την
αγορά εργασίας στη βάση των 4 θεματικών αντικειμένων.
Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα
προγράμματα προσόντων/ δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων από
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC
17024 ή ισοδύναμο ή ΕΟΠΠΕΠ.

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 80 Ώρες Κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €

Για την αίτηση δείτε εδώ: https://ops.pansekte.com
Για την πρόσκληση διαβάστε εδώ: https://pansekte.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add