ΕΛΗΞΕ. Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων με εκπαιδευτικό επίδομα 450€ - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023

ΕΛΗΞΕ. Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων με εκπαιδευτικό επίδομα 450€

Περιγραφή Προγράμματος
 Ο ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης υλοποιεί Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων.

Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν :
 Κατάρτιση για την συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και ειδικότητες
Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Δικαίωμα Συμμετοχής
 Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, ηλικίας από 18 έως 64 ετών.

Εκπαιδευτικό Επίδομα
 Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 5,00 €/ώρα κατάρτισης.
 Συνολικό επίδομα 450 €

Διάρκεια Εκπαίδευσης
 Τα προγράμματα είναι διάρκειας 90 ώρων και υλοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης (σύγχρονη & ασύγχρονη).
Η ημερήσια διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι έως τέσσερις (4) ώρες και θα διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων εργαζόμενων.

Κάντε την αίτηση εδώ: https://iris.edu.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add