Τετάρτη 29 Νοέμβριος 2017 γιορτάζουν - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Τετάρτη, Νοεμβρίου 29, 2017

Τετάρτη 29 Νοέμβριος 2017 γιορτάζουν

Ονομαστικές Εορτές:
ΦΑΙΔΡΑ Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα
ΦΑΙΔΡΟΣ Φαίδρος, Φαιδρής, Φαιδρινός
ΦΙΛΟΜΕΝΗ Φιλουμένη, Φιλομένη
ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ Φιλούμενος, Φιλόμενος, Φιλουμένη, Φιλομένη, Φίλος, Φίλη, Φιλομίνα, Φιλομίλα, Φιλομίλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add