Τι είναι τα αμίδια και πού χρησιμοποιούνται στη συντήρηση; - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2020

Τι είναι τα αμίδια και πού χρησιμοποιούνται στη συντήρηση;

Η5. Τι είναι τα αμίδια και πού χρησιμοποιούνται στη συντήρηση;
Οργανικές χημικές ενώσεις, που σχηματίζονται με την αντικατάσταση ενός, δύο ή τριών ατόμων υδρογόνου του μορίου της αμμωνίας με οργανικές ρίζες του τύπου RCΟ- (ακύλιο). Ανάλογα με το αν θα αντικατασταθεί το ένα, τα δύο ή και τα τρία άτομα του υδρογόνου, προκύπτουν αντίστοιχα τα πρωτοταγή, δευτεροταγή και τριτοταγή α.
Οι δευτεροταγείς και τριτοταγείς ενώσεις είναι πιο σταθερές από τις πρωτοταγείς. Γενικά, τα α. είναι στερεές και κρυσταλλικές ενώσεις, με βαριά δυσάρεστη οσμή, ευδιάλυτες στην αλκοόλη και στον αιθέρα, λίγο ή ελάχιστα διαλυτές στο νερό, ακόμα και με θέρμανση. Λαμβάνονται εύκολα σε καθαρή κατάσταση, με απόσταξη σε κανονική ή ελαττωμένη πίεση, είναι ουδέτερης αντίδρασης ή πολύ ασθενούς βασικής. Διασπώνται εύκολα από το νερό (υδρόλυση) με θέρμανση, παράγοντας το αντίστοιχο οξύ και την αμμωνία, ενώ με αφυδάτωση παράγουν νιτρίλια. [...]

Ολοκληρώστε την απάντηση μετά απο μια ανάγνωση σε αυτο το λινκ 

ηλεκτρονική πηγή: αμίδια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add