Τι είναι οι αλκοόλες και ποιες χρησιμοποιεί συνήθως ο συντηρητής; - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2020

Τι είναι οι αλκοόλες και ποιες χρησιμοποιεί συνήθως ο συντηρητής;

    Η2              Τι είναι οι αλκοόλες και ποιες χρησιμοποιεί συνήθως ο συντηρητής;
Οι αλκοόλες είναι οργανικές ενώσεις που περιέχουν ένα ή περισσότερα υδροξύλια στο μόριο τους. Πολλά σημαντικά βιολογικά μόρια περιέχουν υδροξυλομάδες, όπως οι υδατάνθρακες, τα λιπίδια και οι πρωτεϊνες.
Οι αλκοόλες διακρίνονται ανάλογα με:
1. Τον αριθμό των –ΟΗ στο μόριο τους σε μονοσθενείς (ένα –ΟΗ), δισθενείς (δύο –ΟΗ), τρισθενείς (τρία –ΟΗ) και πολυσθενείς αλκοόλες. [Μονοσθενής CH3CH2-OH (αιθανόλη)]

2. Με τον αριθμό των αλκυλίων που συνδέονται με το άτομο άνθρακα που φέρει το –ΟΗ σε πρωτοταγείς, δευτεροταγείς και τριτοταγείς
3. Το είδος των δεσμών του άνθρακα σε κορεσμένες και ακόρεστες
Είναι πολύ ανθεκτική στα έλαια, γράσσα και τους οργανικούς διαλύτες, αλλά έχει φτωχότερες κολλητικές ιδιότητες για λείες επιφάνειες. Δημιουργεί πιο εύκαμπτο φιλμ από τον PVA και συστέλλεται λιγότερο. Χρησιμοποιείται ως στερεωτικό και κόλλα ιδιαίτερα για υφάσματα και χαρτί, ενώ δεν συνίσταται για το ξύλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add