Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους έως 29 ετών με επίδομα 2.700€ από το ΙΝΣΕΤΕ. - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Σάββατο, Ιουλίου 30, 2022

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους έως 29 ετών με επίδομα 2.700€ από το ΙΝΣΕΤΕ.


Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και αριθμού επιλαχόντων ίσου με το 50% του αριθμού των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 2.1 αυτής. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται τακτικά από το ΙΝΣΕΤΕ στην ιστοσελίδα του έργου (https://digitaltraining04.insete.gr/).

Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού».

Η Πράξη αποσκοπεί στη παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης), και την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ, 1940 νέων ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 29 ετών, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ στον Τουρισμό και να ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόληση τους.

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 540 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 420 ώρες πρακτική άσκηση σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού).

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες-δράσεις:

1.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ για την ενίσχυση των ωφελούμενων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη.
Η Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει τρεις ατομικές (3) συνεδρίες. Η κάθε συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά. Η παροχή της συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος.
Φάση Α – Πριν την έναρξη της Θεωρητικής Κατάρτισης (1 Συνεδρία)
Φάση Β – Κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης / Πρακτικής Άσκησης (1 Συνεδρία κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης και της Πρακτικής Άσκησης)
Φάση Γ – Μετά την λήξη της Πρακτικής Άσκησης (1 Συνεδρία μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης)

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Η πράξη περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 540 ωρών (120 ώρες θεωρίας και 420 ώρες πρακτικής) σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Τα προγράμματα, αποσκοπούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.
Ο Τίτλος του Προγράμματος Κατάρτισης είναι:
«Ψηφιακό Marketing στον Τουρισμό – Social Media».
Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων. Η πιστοποίηση αφορά συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του συνόλου των καταρτισθέντων.

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά:τις προβλεπόμενες συνεδρίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής,
τηνΚατάρτιση (θεωρία και πρακτική)
τη διαδικασία πιστοποίησης.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα https://digitaltraining04.insete.gr/, μέσω της φόρμας «Αίτηση συμμετοχής». Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου το ΙΝΣΕΤΕ θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στο τηλεφωνικό κέντρο 210 3242664, και μέσω helpdesk (e-mail:) digitaltraining04@insete.gr

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ
Για να συμπληρώσετε την αίτηση πατήστε εδώ
Για να δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add