Διαθέσιμη η εφαρμογή για την ψηφιακή ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Τετάρτη, Ιουλίου 27, 2022

Διαθέσιμη η εφαρμογή για την ψηφιακή ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησηςΔιαθέσιμη είναι πλέον η εφαρμογή gov.gr Wallet σε Google Play και της Apple Store, μέσω της οποίας οι πολίτες θα αποκτούν έγκυρο ψηφιακό αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης.


Μέχρι στιγμής δεν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα προσθήκης των δύο εγγράφων, ωστόσο η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για κατέβασμα προκειμένου οι πολίτες να πάρουν μια πρώτη γεύση για το πώς θα μοιάζει το όλο εγχείρημα, το οποίο ουσιαστικά αλλάζει τα πάντα, αφού πλέον τα δύο έγγραφα ταυτοποίησης θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε χρήση, μέσω του app.

Κατεβάστε την εφαρμογή εδώ.

Παράλληλα, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και η σχετική απόφαση.

Αντικείμενο της νέας απόφασης 4082/2022 είναι: α) ο καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application) του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 («εφαρμογή») που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), β) η εξειδίκευση των διαδικασιών: βα) επίδειξης των τηρούμενων στην εφαρμογή εγγράφων για τον σκοπό της ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου και ββ) ανάκλησης των εγγράφων αυτών και γ) ο προσδιορισμός των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας των τηρούμενων στην εφαρμογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Σκοπός είναι η διευκόλυνση των φυσικών προσώπων κατά τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας ή ταυτοποίησης αυτών από φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 ή δικαστικές αρχές ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας ή την ταυτοποίηση, στο πλαίσιο της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή της εκπλήρωσης των κατά νόμο υποχρεώσεών τους, εφόσον η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται με την επίδειξη στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) ή της άδειας οδήγησης.

Είσοδος στην εφαρμογή και αποθήκευση στοιχείων

Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησης του με τη χρήση: α) των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ή β) των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.


Για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου απαιτείται η καταχώριση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password – OTP), o οποίος, ανάλογα με τη μέθοδο αυθεντικοποίησης που έχει προηγηθεί, αποστέλλεται με γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει το φυσικό πρόσωπο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) ή για τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking).
Διαδικασία επίδειξης εγγράφου

Για τον σκοπό της ταυτοποίησής του, ο κάτοχος του εγγράφου επιδεικνύει στα φυσικά πρόσωπα, στους νόμιμους εκπροσώπους ή στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των φορέων ή των προσώπων, τον κωδικό QR του εγγράφου, μέσω της κινητής του συσκευής.

Ο έλεγχος ταυτότητας ή η ταυτοποίηση του κατόχου πραγματοποιείται από τα πρόσωπα με τη χρήση της εφαρμογής. Ειδικότερα, τα πρόσωπα, επαληθεύουν, μέσω της σάρωσης του κωδικού QR, τη γνησιότητα και την εγκυρότητα του εγγράφου με τη χρήση της υπηρεσίας επαλήθευσης της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.
Για την ολοκλήρωση του ελέγχου ταυτότητας ή της ταυτοποίησης, αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του κατόχου, μέσω σχετικής ειδοποίησης (push notification), αριθμός ασφαλείας που αποτελείται από τέσσερα (4), κατ’ ελάχιστον, ψηφία (για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας), τον οποίο ο κάτοχος γνωστοποιεί. Εφόσον ο κάτοχος το επιλέξει, σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής, δύναται να προεγκρίνει την επόμενη και μόνο επαλήθευση, από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για τα επόμενα πέντε (5) λεπτά.

Το διαβάσαμε εδώ: https://www.aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add