Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζομένους με 86 ώρες κατάρτισης και 430€ επιδότηση από την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Σάββατο, Ιουλίου 30, 2022

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζομένους με 86 ώρες κατάρτισης και 430€ επιδότηση από την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ (με δ.τ. ΠΟΚΚ) ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εμπορίας, προώθησης και παρασκευής προϊόντων», με κωδ. ΟΠΣ: 5035180 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2022/ΠΟΚΚ)
σε εργαζόμενους από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (διαφόρων κλάδων) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα, κατάρτισης και πιστοποίησης στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:«Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό Εμπόριο»
«Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων Λιανικής»
«Τεχνικές Παρασκευής Κρεατοσκευασμάτων και ετοίμων γευμάτων»

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής :Να είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
Να κατέχουν Πιστοποιητικό Βασικών Δεξιοτήτων ΤΠΕ* για το αντικείμενο κατάρτισης με τίτλο: «Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό Εμπόριο»

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές – ELSTAT (statistics.gr). https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/-
Άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
Αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής
Συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Τόπος Υλοποίησης: όλη η Ελλάδα

Υποβολή Αιτήσεων:Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων: 16/06/2022
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων: 07/07/2022 και ώρα 23:59:59
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΠΟΚΚ: https://pokk.gr/

Προθεσμία Λήξης Παραλαβής των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση, από την ΠΟKK: 12/07/2022.

Η μη έγκαιρη αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθιστούν την αίτηση άκυρη.

Για πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:στο e-mail: aiitisipgram@gmail.com, και
στο τηλέφωνο 210 5226806 (ώρες επικοινωνίας 09:00 – 15:00), Αρμόδιος κ. Κώστας Βαλής

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ
Για την Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ
Για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add