Τι Είναι το Καρδιοσυχνόμετρο (Heart Rate Variability – HRV); - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Δευτέρα, Ιουνίου 01, 2020

Τι Είναι το Καρδιοσυχνόμετρο (Heart Rate Variability – HRV);

Το Καρδιοσυχνόμετρο (HRV) είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει τα πολλά ρυθμιστικά συστήματα του σώματος και να λειτουργεί ως πυξίδα για την κατεύθυνση στην οποία κινείται η υγεία του πελάτη. Οι συσκευές αυτές δεν είναι σχεδιασμένες για να κάνουν διάγνωση ή για να θεραπεύουν κάποια ασθένεια αλλά είναι σχεδιασμένες για να εκπαιδεύουν τους γιατρούς και τους πελάτες ώστε να ελέγχουν καλύτερα τα συστήματα: το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα, το Νευρο-ορμονικό, καθώς επίσης τους Κινέζικους Μεσημβρινούς, που είναι σε θέση να ρυθμίζουν το σώμα βάσει του τρέχοντος εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

7 Λόγοι γιατί το Καρδιοσυχνόμετρο Είναι Ένα Σημαντικό Εργαλείο!
Είναι ένα παράθυρο προς όλα τα σημαντικά συστήματα του σώματος, την διασύνδεσή τους και τον τρόπο που λειτουργούν για να διατηρήσουν την υγεία.
Εύκολο στην ερμηνεία για τον πάροχο υπηρεσιών υγείας και με συναφείς και εύστοχες οπτικές πληροφορίες για τον πελάτη.
Το VitalScan δείχνει έναν απίστευτο όγκο πληροφοριών για: την δραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος, την δραστηριότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος, την συνολική ορμονική δραστηριότητα, τα πέντε στοιχεία από τους Κινέζικους μεσημβρινούς, τις ενδείξεις της ανισορροπίας του θυρεοειδή, καθώς επίσης και την πραγματική ηλικία έναντι της βιολογικής. Η ισορροπία ενέργειας σε κάθε ενδοκρινικό αδένα εμφανίζεται οπτικά.
Δείχνει πώς το στρες επηρεάζει την ευεξία του πελάτη με πληροφορίες για την βελτίωση των προσαρμοστικών του ικανοτήτων.
Εξατομικευμένο πρόγραμμα αναπνοής που έχει αποδειχθεί μέσω έρευνας ότι βελτιώνει την ισορροπία του συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος.
Το VitalScan εφαρμόζεται εύκολα και χρειάζεται μόνο 5 λεπτά ή λιγότερο για να εφαρμοστεί και να μπορέσουν να εκτυπωθούν οι αναφορές.
Τα αποτελέσματα μεταξύ των διαδοχικών τεστ είναι εύκολο να οπτικοποιηθούν για σύγκριση.

Τι Είναι το Καρδιοσυχνόμετρο (Heart Rate Variability – HRV);

Το Καρδιοσυχνόμετρο (Heart Rate Variability – HRV) μετράει το φυσιολογικό φαινόμενο της μεταβολής των χρονικών διαστημάτων μεταξύ των καρδιακών παλμών. Μετράει την μεταβολή στα διαστήματα από παλμό σε παλμό, αυτό δηλαδή που ονομάζουμε χρονικό τομέα. Μία υγιής μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού αντανακλάται από πολλές μεταβολές στον χρονικό τομέα μεταξύ διαδοχικών καρδιακών παλμών. Αυτό θα καταδείκνυε ένα πολύ δυνατό αυτόνομο νευρικό σύστημα. Κάποιος με μικρότερη μεταβλητότητα από τον ένα καρδιακό παλμό στον επόμενο έχει μικρότερη μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού και εμφανίζει μειωμένη ρύθμιση του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Η σημασία του Καρδιοσυχνόμετρου έγκειται στο ότι ελέγχεται από το αυτόνομο νευρικό σύστημα και συνεπώς αποτελεί ένα παράθυρο στην λειτουργία του. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα αυτόματα επηρεάζει τα σπλαχνικά όργανα, τους λείους μύες όπως τα αιμοφόρα αγγεία και τους αδένες και προφανώς αποτελεί σημαντική επιρροή για την καρδιά. Υπάρχουν 2 κλάδοι του αυτόνομου νευρικού συστήματος, το Συμπαθητικό νευρικό σύστημα και το Παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. Το Συμπαθητικό νευρικό σύστημα ασχολείται με στρεσογόνες καταστάσεις και αναφέρεται μερικές φορές ως το σύστημα μάχης ή φυγής και πυροδοτείται από κάθε στρες όπως συνειδητό ή ασυνείδητο ψυχοσυναισθηματικό στρες, τοξίνες και ηλεκτρομαγνητικές επιρροές. Το αντίθετο είναι το Παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα και ασχολείται με την ξεκούραση και το πεπτικό σύστημα.

Για να ανακεφαλαιώσουμε, το Συμπαθητικό νευρικό σύστημα εμπλέκεται στην κινητοποίηση της ενέργειας και των πηγών για την επιβίωση και το Παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα εμπλέκεται στην διατήρηση της ενέργειας και ακόμα περισσότερο εμπλέκεται στην πέψη. Το ένα είναι το γκάζι και το άλλο είναι το φρένο.

Το δεύτερο στοιχείο του Καρδιοσυχνόμετρου, εκτός από τον τομέα του χρόνου είναι η φασματική ανάλυση (spectral analysis). Το ECG διασπάται σε ζώνες συχνοτήτων πολύ συγκεκριμένου πλάτους που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες λειτουργίες. Οι χαμηλές συχνότητες, για παράδειγμα, έχουν να κάνουν με την λειτουργία του Συμπαθητικού νευρικού συστήματος και οι υψηλές συχνότητες με την λειτουργία του Παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος.

Αυτό το σύστημα VitalScan HRV© είναι σχεδιασμένο για έρευνα και εκπαίδευση. Πρέπει να χρησιμοποιείται για να βλέπουμε πώς οι διάφορες θεραπείες που πραγματοποιούνται στο γραφείο σας βασισμένες στην Κβαντική Βιο-Ανάδραση επηρεάζουν τα ρυθμιστικά συστήματα που φαίνονται στο HRV. Κάνοντας HRV πριν και μετά την Κβαντική Βιο-Ανάδραση με το SCIO, INDIGO, EDUCTOR, μπορούμε να δούμε την διαφορά.

ECG (Ηλεκτροκαρδιόγραμμα)

Αφού έχετε εισάγει τις πληροφορίες για τον πελάτη σας, συνδέετε καταλλήλως τους σφιγκτήρες. Αφού έχετε κάνει επιτυχώς την σύνδεση του πελάτη σας, το Λογισμικό VitalScan θα καταγράψει 300 παλμούς. Εσείς και ο πελάτης σας μπορείτε να έχετε οπτική αντίληψη των ρυθμικών μοτίβων του καρδιακού ρυθμού καθώς εξάγει δεδομένα από το ηλεκτρο-καρδιακό σήμα στην ευρυζωνική συχνότητα. Οι δείκτες στο κάτω μέρος δείχνουν μία σύνοψη του Προφίλ Υγείας, της Καρδιαγγειακής Προσαρμογής (A), της Ρύθμισης του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (B), της Νευρο-ορμονικής Ρύθμισης (C), και της Ψυχο-Συναισθηματικής Κατάστασης (D). Σημειώστε ότι οι ικανότητές του εκτείνονται πέρα από τις πληροφορίες ενός τυπικού συστήματος HRV.

BFB – Βιολογική Ανατροφοδότηση

Αυτή είναι μία Βιο-Ανάδραση αναπνοής ξεχωριστή για κάθε πελάτη που απεικονίζει έναν εξωτερικό ρυθμό αναπνοής για τον πελάτη και τον συγχρονίζει με την αναφορά του ρυθμού του οποίου οι παράμετροι έχουν τεθεί από το VitalScan

Κατάσταση της Καταγραφής ECG

Το σύστημα πρέπει να καταγράψει επιτυχώς 300 παλμούς

Ρυθμόγραμμα

Αυτός είναι ο υπολογισμός του κομπιούτερ για το διάστημα του RR. Αν το σχήμα είναι ένα κύμα σε ευθεία υπάρχει χαμηλή μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού και μία ένδειξη ότι το αυτόνομο νευρικό σύστημα δεν είναι σε θέση να προσαρμοστεί αρκετά καλά ή αρκετά γρήγορα στα εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα.

Ρύθμιση Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος

Αναφέρεται στο πόσο καλά το αυτόνομο νευρικό σύστημα ρυθμίζει την φυσιολογία του σώματος. Μας λέει αν υπάρχει ισορροπία ή ανισορροπία μεταξύ του συμπαθητικού νευρικού συστήματος (το γκάζι μας) και του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος (το φρένο). Αν ένα άτομο έχει κλειδωθεί σε κυρίαρχη συμπαθητική λειτουργία, το σώμα του είναι σε κατάσταση υπερεπαγρύπνησης ή μάχης ή φυγής. Όταν συμβαίνει αυτό γνωρίζουμε ότι ο καρδιακός ρυθμός αυξάνεται, η αρτηριακή πίεση αυξάνεται και οι πεπτικές λειτουργίες κλείνουν καθώς και η ικανότητα του σώματος να αποτοξινώνεται. Στην κυρίαρχη συμπαθητική λειτουργία, ισχυρές ορμόνες όπως η κορτιζόλη καταστρέφουν νευρώνες στον εγκέφαλο, για να μην αναφέρουμε ότι το ανοσοποιητικό σύστημα υποφέρει επίσης.

Νευρο-Ορμονική Ρύθμιση

Δείχνει πόσο όλα τα ορμονικά συστήματα συντονίζονται σε έναν τέλειο συγχρονισμό όπως μία συμφωνική ορχήστρα. Ο άξονας υποθαλάμου υπόφυσης είναι ένα μόνο από τα συστήματα αυτής της κατηγορίας. Η νευρο-ορμονική ρύθμιση αντανακλάται στην VLF ή στην πολύ χαμηλή συχνότητα. Οι LF και HF είναι σαν το ίντερνετ υψηλής ταχύτητας και μπορεί να κάνει προσαρμογές πολύ γρήγορα. Καθώς μεγαλώνουμε, η VLF αυξάνεται. Η VLF επίσης αυξάνεται με το παρατεταμένο νοητικό/συναισθηματικό στρες και τις μεταβολικές ανισορροπίες όπως η γλυκαιμική απορρύθμιση, τα προβλήματα λιπιδίων και άλλα μεταβολικά προβλήματα. Η VLF θα αυξηθεί όταν το αυτόνομο νευρικό σύστημα έχει φτάσει στο όριο.

Ψυχο-Συναισθηματική Κατάσταση

Δείχνει πόσο καλά το αυτόνομο νευρικό σύστημα ρυθμίζει την φυσιολογία του σώματος. Μας λέει αν υπάρχει ισορροπία ή ανισορροπία μεταξύ του συμπαθητικού νευρικού συστήματος (το γκάζι μας) και του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος (το φρένο). Αν ένα άτομο έχει κλειδωθεί σε κυρίαρχη συμπαθητική λειτουργία το σώμα είναι σε κατάσταση υπερεπαγρύπνησης ή μάχης-ή-φυγής. Όταν συμβαίνει αυτό γνωρίζουμε ότι ο καρδιακός ρυθμός αυξάνεται, η αρτηριακή πίεση αυξάνεται, και οι πεπτικές λειτουργίες κλείνουν καθώς και η ικανότητα του σώματος να αποτοξινώνεται. Στην κυρίαρχη συμπαθητική λειτουργία, ισχυρές ορμόνες όπως η κορτιζόλη καταστρέφουν τους νευρώνες στον εγκέφαλο για να μην αναφέρουμε ότι το ανοσοποιητικό σύστημα υποφέρει επίσης.

Ανάλυση Μορφοκλασματικού Βιορυθμού

Θα δείτε έναν συνδυασμό όλων των συστημάτων που έχουμε δει και πόσο καλά συσχετίζονται το ένα με το άλλο. Είναι όλα ανάλογα ή δυσανάλογα; Αν είναι ανάλογα υπάρχει υψηλό επίπεδο συνοχής βιορυθμού. Αν είναι δυσανάλογα υπάρχει χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας βιοσυνοχής. Αυτό είναι σημαντικό διότι σχετίζεται με το ανοσοποιητικό σύστημα. Αν το ποσοστό συνοχής Βιορυθμού είναι το ίδιο με το ποσοστό του Προφίλ Υγείας, η υγεία του ατόμου είναι σταθερή. Αν η περιεκτικότητα βιορυθμού είναι κατά 10% χαμηλότερη από το Ποσοστό του Προφίλ Υγείας, τότε η πρόβλεψη για την υγεία του πελάτη για τις επόμενες 7 με 10 μέρες δεν φαίνεται τόσο καλή.

Γεροντολογική Καμπύλη Υγείας

Ρώσοι επιστήμονες πήραν έναν πληθυσμό 10.000 υγιών ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών και με διάφορα προβλήματα υγείας και κατέγραψαν αυτές τις πληροφορίες σε μία κανονική κατανομή σύμφωνα με την ηλικία και το σημείο που θα ήταν το καλύτερο για την ηλικία αυτή. Διαπίστωσαν κοιτώντας τις LF, HF, VLF ποια θα ήταν η βιολογική ηλικία έναντι της πραγματικής ηλικίας.

Ανάλυση Σύνθετου Βιο-Συστήματος

Το γράφημα είναι χωρισμένο στα A για το επίπεδο καρδιαγγειακής προσαρμογής για το οποίο έχουμε ήδη μιλήσει. B για τον Δείκτη Ρύθμισης του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος. Γ για τον Δείκτη Νευρο-ορμονικής ρύθμισης, και Δ για την Ψυχοσυναισθηματική Κατάσταση. Καθώς κοιτάμε στο ποσοστό των A-B-Γ-Δ είναι καλύτερα αν το % αυτών των μετρήσεων είναι περισσότερο αναλογικό ή ίσο. Αν δείτε ότι το Ψυχοσυναισθηματικό είναι το χαμηλότερο, τότε αυτό είναι ένα καλό σημείο για να εστιάσετε την βιο-ανάδραση σας. Αν το % του δείκτη ρύθμισης του αυτόνομου νευρικού συστήματος είναι χαμηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με άλλες παραμέτρους υγείας, υπάρχει σωματικό στρες ή συναισθηματικό στρες ή και τα δύο. Αν είναι νευρο-ορμονικό μπορεί το πρόβλημα να είναι ότι οι ορμόνες μπορεί να επηρεάζονται από τα επινεφρίδια. Βασικά θέλετε να δείτε ποιο από αυτά τα συστήματα είναι αδύναμο για να γνωρίζετε από πού να αρχίσετε την βιο-ανάδραση σας.

Δυναμικά Λειτουργικής Κατάστασης

Αυτή είναι η οθόνη όπου μπορείτε να σχεδιάσετε την κατεύθυνση πολλαπλών θεραπειών. Οι λειτουργικές παράμετροι χειροτερεύουν ή βελτιώνονται σε κάθε μία από τις λειτουργικές καταστάσεις A-B-Γ-Δ και Ε; Οι ημερομηνίες υπό διερεύνηση είναι στο επάνω μέρος της οθόνης με την ημέρα, ημερομηνία και χρόνο της εξέτασης. Ο κάθετος άξονας κινείται από 0-100% για να σας βοηθήσει να έχετε μία αριθμητική εκτίμηση της κατεύθυνσης κάθε κατάστασης λειτουργίας.

Αύρα

Από επιστημονικής άποψης η “αύρα” δεν είναι τίποτα άλλο από την ικανότητα να παραμένει και να διατηρείται η αρμονία των φυσιολογικών διεργασιών για μεγάλη χρονική περίοδο. Είναι μία αντανάκλαση της ποιότητας προσαρμογής του οργανισμού στην αλλαγή του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Στον όρο “αύρα” περιλαμβάνεται ένας δείκτης πληροφοριών της ανοσοποιητικής κατάστασης του σώματος, δείχνοντας την ικανότητά του να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Η ανάλυση των διαδικασιών ενέργειας μέσα στο ανθρώπινο σώμα, των διαδικασιών που αντανακλώνται στον καρδιακό ρυθμό, μας επιτρέπει να σχηματίσουμε έναν ολοκληρωμένο δείκτη, που αντικειμενικά θα αντικατοπτρίζει την ποιότητα του καρδιαγγειακού, νευρικού και του ενδοκρινικού συστήματος. Αυτός ο δείκτης από την άποψη των φυσικών περιεχομένων του είναι κοντά στην έννοια της “αύρας” όπως γίνεται κατανοητή από τους ανατολίτες θεραπευτές.

Τσάκρα

Τα 7 Τσάκρα είναι τα κέντρα ενέργειας στο σώμα μας, μέσα από τα οποία ρέει η ενέργεια.

Η μπλοκαρισμένη ενέργεια στα 7 Τσάκρα μας μπορούν συχνά να οδηγήσουν στην ασθένεια, είναι συνεπώς σημαντικό να καταλάβουμε τι αντιπροσωπεύει κάθε Τσάκρα και τι μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε την ελεύθερη ροή αυτής της ενέργειας.

Μεσημβρινοί

Αυτό που βλέπετε είναι ένας χάρτης μεσημβρινών στα αριστερά της οθόνης. Κάθε ένας από τους μικρούς κύκλους έχει ένα ποσοστό για το πόση ενέργεια έχει και πόσο ισορροπημένος είναι ένας μεσημβρινός. Κάποιος που έχει 100% σε αυτόν τον μεσημβρινό έχει έναν ισορροπημένο και με υψηλή ενέργεια μεσημβρινό. Θέλετε να δώσετε προσοχή στον μεσημβρινό με την χαμηλότερη ενέργεια και ισορροπία. Αν δεν είσαστε εξοικειωμένοι με τις συντομογραφίες για κάθε μεσημβρινό θα μπορέσετε να τους δείτε όλους στην δεξιά πλευρά της οθόνης. Μπορείτε να έχετε οπτική εικόνα του κύκλου στο κέντρο της οθόνης. Αυτή η οθόνη θα πρέπει να είναι εντελώς στρόγγυλη. Οι περιοχές που βρίσκονται σε εσοχή είναι περιοχές μεσημβρινών σε ανισορροπία.

Στοιχεία και DOSHAS

Σύμφωνα με την φιλοσοφία της Αγιουρβέδα η ύλη αποτελείται από πέντε βασικά “κεντρικά στοιχεία”:
ΓΗ – ένα συμπαγές ή ενέργεια, συγκεντρωμένη σε μία ουσία
ΝΕΡΟ – η αρχή της διάδρασης ή υγρή ουσία
ΦΩΤΙΑ – η αρχή της ενέργειας της ύλης, ή κατάσταση πλάσματος
ΑΕΡΑΣ – η αρχή της κίνησης της ύλης και οι αέριες καταστάσεις της ύλης
ΑΙΘΕΡΑΣ – η ουσία του κενού, όμοια με το φυσικό κενό

Σε ποικίλους συνδυασμούς, αυτά τα στοιχεία σχηματίζουν διάφορους ιστούς του ανθρώπινου σώματος: DHATU. Τα στοιχεία ομαδοποιούνται σε τρεις βασικές, θεμελιώδεις δυνάμεις ζωής, που ονομάζονται “doshas”, που ρυθμίζουν τις λειτουργίες του σώματος. Ένα άτομο είναι υγιές όταν τα doshas είναι σε ισορροπία.
VATA (αιθέρας και αέρας) – η αρχή της ορμής απαραίτητη για να κινητοποιήσει την λειτουργία του νευρικού συστήματος
PITTA (φωτιά και νερό) – η αρχή της ενέργειας, που χρησιμοποιεί την χολή για να κατευθύνει την πέψη και συνεπώς τον μεταβολισμό στο φλεβικό σύστημα
KAPHA (νερό και γη) – η αρχή του σωματικού υγρού, που συνδέεται με τις βλεννώδεις ουσίες, την λίπανση και μία πηγή θρεπτικών συστατικών για το αρτηριακό σύστημα

Τα Dhatus και doshas έχουν επίσης την ικανότητα να ζουν για την τροφή τους, για το νερό και ούτω καθεξής. Αν η ποιότητα και η ποσότητα της τροφής που καταναλώνεται από τους ανθρώπους και άλλες ουσίες κάτω από το απαιτούμενο επίπεδο, η ισορροπία διαταράσσεται. Η ισορροπία μπορεί να διαταραχτεί και από νοητικούς παράγοντες και εποχιακές αλλαγές. Εντός ορισμένων ορίων το ίδιο το σώμα έχει την ικανότητα να αντιμετωπίζει αυτές τις διαταραχές. Ωστόσο, αν αυτές υπερβούν τις ικανότητες του σώματος, το άτομο αρρωσταίνει. Η ασθένεια μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε όργανο, αλλά η αιτία μπορεί να μπλοκάρει όχι μόνο το όργανο που έχει επηρεαστεί, καθώς η παθογόνα αιτία μπορεί να κινηθεί σε οποιοδήποτε κανάλι του σώματος.

Σύμφωνα με την αναλογία της ψυχοσωματικής ιδιοσύστασης των doshas (αυθεντική φύση) του ανθρώπου που τον γέννησε: Prakriti. Δεν αλλάζει σε όλη την διάρκεια της ζωής, και μπορεί να διαγνωστεί με εξέταση και ερωτήσεις προς τον πελάτη. Το Prakriti προσφέρει γνώση για την επιρρέπεια προς συγκεκριμένες ασθένειες. Η αναλογία των στοιχείων του ανθρώπινου σώματος την στιγμή εκείνη ονομάζεται Vikriti.

Υπάρχουν εφτά βασικοί τύποι Prakriti και Vikriti: vata, pitta, kapha, vata-pitta, vata-kapha, pitta-kapha, vata-pitta-kapha. Όλα αυτά επηρεάζουν την επιλογή της βιο-ανάδρασης και την αποκατάσταση της ισορροπίας των τριών doshas.

Το διαβάσαμε στη σελίδα της 
Δρ. Βιολέττα Αννίνου, Ph.D. www.eductor.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add