Ποιοι είναι οι τύποι αποδοχών ΙΚΑ; - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 06, 2023

Ποιοι είναι οι τύποι αποδοχών ΙΚΑ;01-Τακτικές αποδοχές
02-Αποδοχές υπαλλήλων ΝΠΔΔ κλπ.
03-Δώρο Χριστουγέννων
04-Δώρο Πάσχα
05-Επίδομα αδείας
06-Επίδομα ισολογισμού
07-Αποδοχές αδειών εποχικά απασχ/νων Ξενοδ/λων
08-Αποδοχές ασθενείας
09-Αναδρομικές αποδοχές
10-Bonus

11-Υπερωρίες
12-Αμοιβή με το κομμάτι (Φασόν)
13-Τεκμαρτές Αποδοχές
14-Λοιπές Αποδοχές
15-Τεκμαρτές Αποδοχές για κλάδο ΕΤΕΑΜ
16-Αμοιβές κατ’ αποκοπήν/ΕΦΑΠΑΞ
17-Εισφορές χωρίς αποδοχές
18-Κανονικές αποδοχές πληρ/των Μεσογ τουρ πλοίων
19-Αποδοχές αδείας πληρωμάτων Μεσογ τουρ πλοίων
20-Αποδοχές Ασφαλιζομένων στο ΕΤΕΑΜ

21-Τακτικές αποδοχές
22-Δώρο Χριστουγέννων
23-Δώρο Πάσχα
24-Επίδομα Αδείας
25-Επίδομα Ισολογισμού
26-Αποδοχές Ασθενείας
27-Αναδρομικές αποδοχές
28-Bonus
29-Υπερωρίες
30-Λοιπές αποδοχές

31-Εισφορές χωρίς αποδοχές
32-Τακτικές Αποδοχές – Δ.Π.Υ.
33-Δώρο Πάσχα – Δ.Π.Υ.
34-Επίδομα Αδείας – Δ.Π.Υ.
35-Δώρο Χριστουγέννων – Δ.Π.Υ.
36-Τακτικές αποδοχές για υπολογισμό εισφορών υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων
37-Δώρο Πάσχα για υπολογισμό εισφορών υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων
38-Δώρο Χριστουγέννων για υπολογισμό εισφορών υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων
39-Επίδομα Αδείας για υπολογισμό εισφορών υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων

40-Επίδομα Ισολογισμού για υπολογισμό συνεισπραττόμενων εισφορών και ΕΤΕΑΜ
41-Υπερωρίες για υπολογισμό συνεισπραττόμενων εισφορών και ΕΤΕΑΜ
42-Αναδρομικές αποδοχές για υπολογισμό συνεισπραττόμενων εισφορών και ΕΤΕΑΜ
43-Bonus για υπολογισμό συνεισπραττόμενων εισφορών και ΕΤΕΑΜ
44-Τακτικές αποδοχές για υπολογισμό συνεισπραττόμενων εισφορών και ΕΤΕΑΜ
45-Δώρο Χριστουγέννων για υπολογισμό συνεισπραττόμενων εισφορών και ΕΤΕΑΜ
46-Δώρο Πάσχα για υπολογισμό συνεισπραττόμενων εισφορών και ΕΤΕΑΜ 
47-Επίδομα Αδείας για υπολογισμό συνεισπραττόμενων εισφορών και ΕΤΕΑΜ
48-Αναδρομικές αποδοχές για υπολογισμό εισφορών υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων
49-Bonus για υπολογισμό εισφορών υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων

50-Αποδοχές αδειών εποχικών απασχολουμένων για υπολογισμό εισφορών υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων
51-Λοιπές αποδοχές για υπολογισμό εισφορών υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων
52-Τακτικές αποδοχές για υπολογισμό εισφορών ασθένειας σε είδος και σε χρήμα τ. ΤΑΞΥ
53-Δώρο Πάσχα για υπολογισμό εισφορών ασθένειας σε είδος και σε χρήμα τ. ΤΑΞΥ
54-Δώρο Χριστουγέννων για υπολογισμό εισφορών ασθένειας σε είδος και σε χρήμα τ. ΤΑΞΥ
55-Επίδομα Αδείας για υπολογισμό εισφορών ασθένειας σε είδος και σε χρήμα τ. ΤΑΞΥ
56-Τακτικές αποδοχές
57-Δώρο Χριστουγέννων
58-Δώρο Πάσχα
59-Επίδομα Αδείας

60-Επίδομα Ισολογισμού
61-Αποδοχές Ασθενείας
62-Αναδρομικές αποδοχές
63-Bonus
64-Υπερωρίες
65-Λοιπές αποδοχές
66-Εισφορές χωρίς αποδοχές
67-Τακτικές αποδοχές για υπολογισμό εισφορών υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ
68-Δώρο Χριστουγέννων για υπολογισμό εισφορών υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ
69-Δώρο Πάσχα για υπολογισμό εισφορών υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ

70-Επίδομα Αδείας για υπολογισμό εισφορών υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ
71-Επίδομα Ισολογισμού για υπολογισμό εισφορών υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ
72-Αποδοχές Ασθενείας για υπολογισμό εισφορών υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ
73-Αναδρομικές αποδοχές για υπολογισμό εισφορών υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ
74-Bonus για υπολογισμό εισφορών υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ
75-Υπερωρίες για υπολογισμό εισφορών υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ
76-Λοιπές αποδοχές για υπολογισμό εισφορών υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ
77-Εισφορές χωρίς αποδοχές για υπολογισμό εισφορών υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ

78-Τακτικές Αποδοχές για υπολογισμό εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. από 1/8/07 – 31/7/2012
79-Δώρο Χριστουγέννων για υπολογισμό εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. από 1/8/07 – 31/7/2012
80-Δώρο Πάσχα για υπολογισμό εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. από 1/8/07 – 31/7/2012
81-Επίδομα αδείας για υπολογισμό εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. από 1/8/07 – 31/7/2012
82-Επίδομα Ισολογισμού για υπολογισμό εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. από 1/8/07 – 31/7/2012
83-Αποδοχές ασθενείας για υπολογισμό εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. από 1/8/07 – 31/7/2012
84-Αναδρομικές Αποδοχές για υπολογισμό εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. από 1/8/07 – 31/7/2012
85-Bonus για υπολογισμό εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. από 1/8/07 – 31/7/2012
86-Υπερωρίες για υπολογισμό εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. από 1/8/07 – 31/7/2012
87-Λοιπές Αποδοχές για υπολογισμό εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. από 1/8/07 – 31/7/2012
88-Συμψηφισμός
89-Αποδοχές ασθενείας για υπολογισμό εισφορών υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων
90-Αποδοχές υπερωριών για υπολογισμό εισφορών υπέρ Ειδικού Λογαριασμό Ξενοδοϋπαλλήλων
91-Αποδοχές επιδόματος ισολογισμού υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων
92-Εισφορές χωρίς αποδοχές υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων
93-Τεκμαρτές αποδοχές τραγουδιστών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

add