Με ποιες προσροφητικές αργίλους θα κάνατε πάστες για χημικούς καθαρισμούς μαρμάρινων αντικειμένων; - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Τρίτη, Αυγούστου 28, 2018

Με ποιες προσροφητικές αργίλους θα κάνατε πάστες για χημικούς καθαρισμούς μαρμάρινων αντικειμένων;

Αποτέλεσμα εικόνας για ατταπουλγίτης

ΣΤ8. Με ποιες προσροφητικές αργίλους θα κάνατε πάστες για χημικούς καθαρισμούς μαρμάρινων αντικειμένων; 
Σεπιόλιθος και ατταπουλγίτης που είναι αργιλοπυριτικά μαγνησιούχα ορυκτά. Η σημαντικότερη ιδιότητα τους είναι ότι μπορούν να προσροφούν μεγάλες ποσότητες νερού ή αλλων υγρών και δυσανάλογες σε σχέση με το βάρος τους π.χ 1kgr ατταπουλγίτη προσροφά 1,5 kgr νερού χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος που καταλαμβάνει σε ξηρή κατάσταση,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add