Ποιοι είναι οι παράγοντες και ποια τα προϊόντα διάβρωσης του χαλκού στο έδαφος; - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Τετάρτη, Αυγούστου 29, 2018

Ποιοι είναι οι παράγοντες και ποια τα προϊόντα διάβρωσης του χαλκού στο έδαφος;

Αποτέλεσμα εικόνας για προϊόντα διάβρωσης του χαλκού στο έδαφος
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
ΣΤ78 Ποιοι είναι οι παράγοντες και ποια τα προϊόντα διάβρωσης του χαλκού στο έδαφος; σελ.144
Οι παράγοντες διάβρωσης του χαλκού σε εδαφικό περιβάλλον είναι:
•Μικρότερη συγκέντρωση οξυγόνου.
•Μεγαλύτερη υγρασία με αποτέλεσμα τη δημιουργία υγρού φιλμ και μεταφορά αλάτων στην επιφάνεια.
•Παρουσία μεγαλύτερων συγκεντρώσεων διαλυτών αλάτων (ανθρακικά, θειϊκά, κοκ).
•Το pH, η γεωλογική και χημική σύσταση, η κοκκομετρία, η αντίσταση και η υγροσκοπικότητα του εδάφους.
Τα προϊόντα είναι: Τενορίτης •Κυπρίτης O Μαλαχίτης O Αζουρίτης O Παρατακαμίτης O Ναντοκίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add