Να αναφέρετε σε ποια επιμέρους υποκλίματα χωρίζεται το Μικροκλίμα του Μουσείου - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

Το "magazino1.blogspot.gr" έγινε OneMagazino.com

Μπείτε στην κοινότητα μας στο Viber

Σάββατο, Φεβρουαρίου 03, 2018

Να αναφέρετε σε ποια επιμέρους υποκλίματα χωρίζεται το Μικροκλίμα του Μουσείου
Ζ7 Να αναφέρετε σε ποια επιμέρους υποκλίματα χωρίζεται το Μικροκλίμα του Μουσείου

Οπτικό: ορατή-υπέρυθρη-υπεριώδη ακτινοβολία
ακουστικό: συχνότητες-ταλαντωσεις
θερμικό: Θερμοκρασία-σχετική υγρασία
ατμοσφαιρικό: παρουσία σωματιδιών-αερίων

Δεν υπάρχουν σχόλια: