Να γίνει σύγκριση μεταξύ Ιωνικού και Δωρικού ρυθμού στην Αρχιτεκτονική. - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 02, 2018

Να γίνει σύγκριση μεταξύ Ιωνικού και Δωρικού ρυθμού στην Αρχιτεκτονική.

Αποτέλεσμα εικόνας για Ιωνικού και Δωρικού ρυθμού

Θ10 Να γίνει σύγκριση μεταξύ Ιωνικού και Δωρικού ρυθμού στην Αρχιτεκτονική.

Στον δωρικό ναό λείπει η ευθυντηρία. Τις γωνίες των αετωμάτων κοσμούσαν αγάλματα.
α)Η βάση βρισκεται στο στυλοβατη και επανω της στηριζεται ο κιονας. μόνο στο ιωνικο.
β)Ο κίονας στον ιωνικό-ραβδώσεις καταλήγουν σε καμπύλες, στο δωρικό καταλήγουν σε ακμές.
γ) Το κιονόκρανο. Στο δωρικό ρυθμό αποτελείται από τον εχίνο+άβακα, ενώ στον ιωνικό από έλικες+άβακα. Το κιονόκρανο του δωρικού είναι πιο "βαρύ" ενώ του ιωνικού περισσότερο χαριτωμένο.
δ)Η ζωφόρος. Στο δωρικό ρυθμό έχουμε τρίγλυφα και μετόπες. Τρίγλυφο είναι η ορθογώνιο μαρμάρο, η οποία έχει 3 κατακόρυφες γλυφές, δύο ολόκληρες και δύο ημιγλυφές δεξιά και αριστερά. Μετόπη είναι η ορθογώνια πλάκα, η οποία μπορεί να έχει ανάγλυφη ή γραπτή διακόσμηση. Στον ιωνικό ρυθμό μετά το επιστύλιο έχουμε τη ζωφόρο, δηλαδή μια ζώνη από ανάγλυφες πλάκες. Ονομάζεται ζωφόρος επειδή φέρει ζωή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add