Πώς γίνεται η αφαλάτωση οστράκων - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Δευτέρα, Ιουνίου 11, 2018

Πώς γίνεται η αφαλάτωση οστράκων

Αποτέλεσμα εικόνας για αφαλάτωση οστράκων
ΕΙΚΟΝΑ

ΣΤ89. Πώς γίνεται η αφαλάτωση οστράκων; 


Συντήρηση τμήματος ανοιχτού αγγείου από τη νήσο Μόδι
Για τη διαδικασία της αφαλάτωσης επιλέχθηκε η μέθοδος της στατικής εμβάπτισης. Αποτελεί χρονοβόρο στάδιο της συντήρησης. Τα θραύσματα εμβαπτίζονται σε διαδοχικά μπάνια θαλασσινού νερού – νερού δικτύου ύδρευσης –απιονισμένου νερού. Η μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο γίνεται σύμφωνα με τη μέτρηση της αγωγιμότητας. Η αφαλάτωση θεωρείται πλήρης όταν οι τιμές αγωγιμότητας είναι κοντά στην τιμή της αγωγιμότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add