Διαδικτυακή Ημερίδα για την Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κλάδου Ιχθυοκαλλιεργητών σε ειδικότητες Αγροδιατροφής» (MIS 5035122) - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Πέμπτη, Νοεμβρίου 23, 2023

Διαδικτυακή Ημερίδα για την Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κλάδου Ιχθυοκαλλιεργητών σε ειδικότητες Αγροδιατροφής» (MIS 5035122)Την Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:00 η Πανελλήνια Ένωση Μικρομεσαίων
Ιχθυοκαλλιεργητών (ΠΑΝΕΜΜΙ) διοργανώνει την διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης (webinar)
με θέμα: «Η πορεία υλοποίησης της Πράξης». Η ημερίδα θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα
πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM.
Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση του κοινού για την επιτυχή πορεία υλοποίησης της
Πράξης μέχρι σήμερα και τους στόχους κάθε Υποέργου αυτής.
Όσοι παρακολουθήσουν τις εργασίες της διαδικτυακής ημερίδας θα λάβουν πληροφορίες
σχετικά με την υλοποίηση της Κατάρτισης και της Πιστοποίησης των ωφελούμενων της Πράξης,
την πληρωμή των εκπαιδευτικών επιδομάτων καθώς και γενικές πληροφορίες που αφορούν την
Πράξη συνολικά.

Στην διαδικτυακή ημερίδα της ΠΑΝΕΜΜΙ θα συμπεριλαμβάνονται ως ομιλητές ο κ Γιώργος
Τάραμας, Υπεύθυνος Υλοποίησης της Πράξης, η κα Άννα Υφαντίδου, Διευθύντρια Κατάρτισης
του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» και η κα Δώρα Νομικού,
Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης στη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων του Φορέα
Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD). Μετά την ολοκλήρωση της ημερίδας θα δοθεί χρόνος
στο κοινό ώστε να θέσει πιθανά ερωτήματα προς τους ομιλητές αναφορικά με ζητήματα που
αφορούν την πορεία της Πράξης.

Η παρακολούθηση της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
ZOOM.

Για σύνδεση παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
Meeting ID: 941 2133 2639
Passcode: 910203

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add