Επιδοτούμενη Κατάρτιση & Απασχόληση Ανέργων, 25 ως 45 ετών - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Πέμπτη, Νοεμβρίου 16, 2023

Επιδοτούμενη Κατάρτιση & Απασχόληση Ανέργων, 25 ως 45 ετών

Το πρόγραμμα προσφέρει 8ο ώρες θεωρητικής κατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, καθώς και 8μηνη πρόσληψη πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

1. Θεωρητική κατάρτιση, με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 80 ωρών που οδηγούν στην απόκτηση δεξιοτήτων σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία.
Δια ζώσης εκπαίδευση (στην αίθουσα): 12 ώρες
Σύγχρονη εκπαίδευση (τηλεκατάρτιση με εκπαιδευτή): 48 ώρες
Ασύγχρονη εκπαίδευση (μελέτη εκπαιδευτικού υλικού): 20 ώρες

2. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

3. 8μηνη πρόσληψη πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add