Επιδοτούμενο σεμινάριο απο την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 01, 2023

Επιδοτούμενο σεμινάριο απο την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ), ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη από την Παρασκευή 09/09/2022 και  ώρα 00:00:01 .

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ελλάδα με εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Επιλογή ωφελουμένων
α) Προϋποθέσεις Συμμέτοχης – Απαιτούμενα Κριτήρια
Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη
διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να:

1. Είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική
απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα:
Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους η Μερικής Απασχόλησης Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση),
Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.
Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και άνω

3. να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ήτοι να είναι Απόφοιτοι
Γυμνασίου ή Δημοτικού σχολείου για τους απόφοιτους έως το 1980.
Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την
ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται τόσο κατά τη χρονική στιγμή που υποβάλλουν αίτηση όσο και όταν εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα έναρξης της Συμβουλευτικής).

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας.

Ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της συμμετοχής των υποψήφιων για την ένταξή τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους (ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα που ο αιτών θα ΥΠΟΒΑΛΕΙ οριστικά την αίτησή του η οποία πρέπει να συνοδεύεται απ΄ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά).


Αντικείμενα Κατάρτισης και εκπαιδευτικό επίδομα

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 120 ώρες, θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης και θα αφορούν τα εξής αντικείμενα:
 1. Στέλεχος Βιομηχανικής Παραγωγής (τήρηση προτύπων και διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής)  
 2. Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων  
 3. Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών  
 4. Συντήρηση Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου  
 5. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών
 6. Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου  
 7. Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 8. Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
 9. Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)  
 10. Digital Marketing και On Line Branding
 11. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων DPO
 12. Στέλεχος εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου  
 13. Προώθηση και Πώληση Προϊόντων/ Υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου  
 14. Παροχή πρώτων βοηθειών – Ασφάλεια στην Εργασία  
 15. Γραμματέας διοίκησης
 16. Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης
 17. Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων STEM
 18. Προσωπικό στήριξης και φροντίδας
 19. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 20. Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
 21. Ειδικός Διεθνών Διατροφικών Προτύπων και Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου  
 22. Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων  
Η πιστοποίηση αφορά συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων υποχρεωτικά του συνόλου των καταρτισθέντων. Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφόσον απαιτηθεί).

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης  ανέρχεται στο ποσό των έξι ευρώ (6,00 €/ ώρα), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στον καταρτιζόμενο θα γίνει ως εξής: Με την

αποδεδειγμένη επιτυχή ολοκλήρωση της συμβουλευτικής, του προγράμματος κατάρτισης και τη συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης ο καταρτιζόμενος δικαιούται να λάβει ποσοστό 70% του ανωτέρω προσδιοριζόμενου ύψους εκπαιδευτικού επιδόματος, ενώ με την αποδεδειγμένη επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης και την λήψη αυτής, ο καταρτιζόμενος δικαιούται να λάβει και το υπόλοιπο ποσοστό εκπαιδευτικού επιδόματος.

Στάδιο Α -– ολοκλήρωση της συμβουλευτικής, του προγράμματος κατάρτισης και τη συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης 70% του Επιδόματος Έως ποσού 504 €

Στάδιο Β – αποδεδειγμένη επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης και την λήψη αυτής 30% του επιδόματος Έως ποσού 216 €


Δεν υπάρχουν σχόλια:

add