Είσαι ιδιωτικός υπάλληλος; Δες το επιδοτούμενο σεμινάριο για όσους εργάζονται. - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 01, 2021

Είσαι ιδιωτικός υπάλληλος; Δες το επιδοτούμενο σεμινάριο για όσους εργάζονται.

Ανακοίνωση παράτασης της υπ’ αριθμ. 3/2021/ΣΒΠΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα (όλων των κλάδων) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης έως τις 05.12.2021
Ο Σύνδεσμος ΒιομηχανιώνΠλαστικών Ελλάδος (με δ.τ. ΣΒΠΕ) ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ, κυκλικής οικονομίας και παραγωγής», με κωδικό ΟΠΣ 5035181 που υλοποιείται στο πλαίσιοτου Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» µε συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΗΡΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ανακοινώνει ότι η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ωφελουμένων στην πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ, κυκλικής οικονομίας και παραγωγής», με κωδικό ΟΠΣ 5035181, παρατείνεται μέχρι και τις 05.12.2021 και ώρα 23:59:59.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, θα πρέπει να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής έως τις 10.12.2021:

A.είτε ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείων .pdf), στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση ahpi.espa@gmail.comκαι ώρα: 23:59:59ώρα παραλαβής δικαιολογητικών από τον φορέα). Δικαιολογητικά που θα παραληφθούν μετά από τις 23:59:59 δεν θα πρωτοκολληθούν και απορρίπτονται.

Με την ένδειξη:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:………………………., ΚΑΣ: ………….  , Περιφέρεια: ….

 

B. είτε ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου (συστημένα ή µε ταχυμεταφορά) μέχρι και την ώρα 16:00, (Δικαιολογητικά που θα παραληφθούν μετά από τις 16:00 δεν θα πρωτοκολληθούν και απορρίπτονται. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία Ταχυδρομείου ή courier),εντός σφραγισμένου φακέλου στη διεύθυνση:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Β.Π.Ε.)

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ66, ΑΘΗΝΑ, T.K. 11528

Με την ένδειξη:

ΟΝΟΜΑΤΕΩΝΥΜΟ: …………………..

ΚΑΣ: …………………………..

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ:...............................


Η μη εμπρόθεσμη ηλεκτρονική ή ταχυδρομικήυποβολή των δικαιολογητικών καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται:

  στο e-mail: ahpi.espa@gmail.com,  και

 στο τηλέφωνο 2117500613 (ώρες επικοινωνίας 10:00 – 16:00), Αρμόδια κα. Φανερού Κωνσταντίνα

  • Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ
  • Για την Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςπατήστε εδώ
  • Για τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλετε πατήστε εδώ


Το διαβάσαμε εδώ: https://www.ahpi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add