Σε πόσες και ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα μουσειακά αντικείμενα, ανάλογα με την ευαισθησία τους στο φως - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 01, 2018

Σε πόσες και ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα μουσειακά αντικείμενα, ανάλογα με την ευαισθησία τους στο φωςΖ9 Σε πόσες και ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα μουσειακά αντικείμενα, ανάλογα με την
ευαισθησία τους στο φως;

Ανάλογα τον φωτισμο (φυσικό και τεχνητό), τα εκθέματα ταξινομούνται σε τρεις κατηγόριες :
Εκθέματα εξαιρετικά ευαίσθητα στο φως: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει έργα τέχνης σε χαρτί
(βιβλία, συγγράμματα, επιστολές, σχέδια), υφάσματα, είδη ρουχισμού, φυσικές βαφές,
υδατογραφίες κτλ. και απαιτεί αυστηρώς ελεγχόμενες συνθήκες φωτισμού.
Εκθέματα ευαίσθητα στο φως: Η κατηγόρια αυτή περιλαμβάνει πίνακες λαδιού σε καμβά,
δέρματα (επεξεργασμένα ή μη), φτερά, ξύλα, κοκάλινα οστά και φίλντισι, εκθέματα φυσικής
ιστορίας και αλλά ζωγραφισμένα ή χρωματισμένα υλικά.
Εκθέματα μη ευαίσθητα στο φως: Η κατηγόρια αυτή περιλαμβάνει μέταλλα , αντικείμενα από
πέτρα, γυαλί, ξύλο κτλ.

Παρόλο που έχουν θεσπιστεί μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές φωτισμού για κάθε μία από τις κατηγορίες, η προσέγγιση αυτή θεωρείται πλέον διεθνώς ως υπέρ απλουστευμένη. Έχει προταθεί αλλαγή στη φιλοσοφία με κριτήριο όχι το απόλυτο μέγεθος του φωτισμού αλλά τη μέγιστη χρονική διάρκεια της έκθεσης των εκθεμάτων στο φως καθώς έχει βρεθεί ότι τα αποτελέσματα της έκθεσης των αντικειμένων στο φως λειτουργούν αθροιστικά. Η εφαρμογή του κριτηρίου αυτού επιτρέπει την χρήση φωτισμού μεγαλύτερης έντασης περιορίζοντας όμως τη χρονική διάρκεια έκθεσης των αντικειμένων σε αυτό .
• Για τα εκθέματα της πρώτης κατηγορίας τα ανώτατα επίπεδα φωτισμού είναι 50 lux/ ώρα και
150.000 lux-ώρες/έτος (50 Lux x 60 ώρες την εβδομάδα x 50 εβδομάδες). Επίσης δε θα πρέπει να
εκτίθενται σε αίθουσες που φωτίζονται κυρίως από φυσικό φως.
• Στα εκθέματα της δεύτερης κατηγορίας θα πρέπει να επιτρέπεται η έκθεσή τους κάτω από
ελεγχόμενες συνθήκες φυσικού φωτισμού με 200 lux/ ώρα και συνολικό χρόνο έκθεσης όχι
παραπάνω από 600.000 lux-ώρες/έτος.
• Τέλος, για τα εκθέματα της τρίτης κατηγορίας δεν υπάρχει ανάγκη θέσπισης συνολικού χρόνου
έκθεσης.


Αποτέλεσμα εικόνας για περιβαλλοντικες παραμετροι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add