Πιστοποίηση ΙΕΚ: Τι λέει ο νόμος για Αναβαθμολόγηση και Επίδειξη γραπτού; - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Πέμπτη, Ιανουαρίου 25, 2018

Πιστοποίηση ΙΕΚ: Τι λέει ο νόμος για Αναβαθμολόγηση και Επίδειξη γραπτού;

Σχετική εικόνα
  • Αναβαθμολόγηση - Επανεξέταση (παρ. 7 και 8, άρθρο 20, ΦΕΚ 1098/Β’/30.4.2014):
«7. Μετά το τέλος της διαδικασίας βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων από το δεύτερο Βαθμολογητή, αποκαλύπτεται από τον Γραμματέα του Βαθμολογικού Κέντρου ο βαθμός του πρώτου Βαθμολογητή και εξετάζεται αν μεταξύ των βαθμών του πρώτου και του δεύτερου Βαθμολογητή υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες.
Γραπτό δοκίμιο που παρουσιάζει διαφορά βαθμολογίας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου Βαθμολογητή μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες αναβαθμολογείται από τρίτο Βαθμολογητή. Πριν από την αναβαθμολόγηση, ο Γραμματέας του Βαθμολογικού Κέντρου, καλύπτει με μαύρο αδιαφανές αυτοκόλλητο τη βαθμολογία τόσο του πρώτου, όσο και του δεύτερου Βαθμολογητή.

Ο αναβαθμολογητής διορθώνει το γραπτό δοκίμιο και βαθμολογεί αριθμητικά και ολογράφως με μαύρο στυλό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

Ο τελικός βαθμός στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, προκύπτει από το άθροισμα των τριών (3) βαθμών διαιρούμενο διά του τρία (3). Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των τριών (3) Βαθμολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι > 0,5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0,5), ακέραιο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός ακέραιος βαθμός αποτυπώνεται με την προσθήκη δύο μηδενικών μετά την υποδιαστολή ([ακέραιος],00) 

8. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση πέραν της προβλεπόμενης στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται.»


  • Επίδειξη Γραπτού Δοκιμίου (παρ. 15, άρθρο 20, ΦΕΚ 1098/Β’/30.4.2014):

Όσοι από τους εξετασθέντες επιθυμούν να λάβουν γνώση του γραπτού δοκιμίου τους μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτούμενοι εκπρόσωποί τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία έγκρισης των αποτελεσμάτων αίτηση για επίδειξη φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου τους.

Η επίδειξη της φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου γίνεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μετά την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο ενδιαφερόμενος το ζητήσει.
Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει τη φωτοτυπία του γραπτού δοκιμίου του και να κρατήσει εάν επιθυμεί, σύντομες σημειώσεις από τις απαντήσεις του. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή του γραπτού δοκιμίου από τον ενδιαφερόμενο.

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του γραπτού (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κ.λπ.), καθώς και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου ή μέρους του.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της επίδειξης είναι παρών και αρμόδιος υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της όλης διαδικασίας. 

Μετά τη λήξη της επίδειξης ο ενδιαφερόμενος υπογράφει στην αίτηση που είχε υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ότι έλαβε γνώση του γραπτού δοκιμίου του τη συγκεκριμένη ημερομηνία και του επιστρέφεται η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add