Πλεόνασμα και το 2017!!! - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Τετάρτη, Απριλίου 26, 2017

Πλεόνασμα και το 2017!!!


Στο 1 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017, στηριζόμενο στην αύξηση των δημοσίων εσόδων… 

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017, καταγράφθηκε δημοσιονομικό έλλειμμα 1,36 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 595 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου του Προϋπολογισμού 2017 για έλλειμμα 1,40 δισ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,8 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 992 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11,41 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 998 εκατ. ευρώ ή 8,0% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017.

Επισημαίνεται ότι η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν εισπράχθηκε τον Μάρτιο ποσό 1,234 δισ. ευρώ, από την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων, όπως είχε εκτιμηθεί στον Προϋπολογισμό 2017.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 10,766 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 863 εκατ. ευρώ ή 7,4% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:
 • Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 165,5%,
 • Φόροι στην περιουσία κατά 138 εκατ. ευρώ ή 39,4%,
 • Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 235 εκατ. ευρώ ή 46,2%,
 • Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 34 εκατ. ευρώ ή 10,5%,
 • Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 25 εκατ. ευρώ ή 29,6%,
 • Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 48,6%,
 • Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 170 εκατ. ευρώ ή 69,3%,
 • Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 470 εκατ. ευρώ ή 43,7%,
 • Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 35 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:
 • Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 150 εκατ. ευρώ ή 8,9%,
 • ΦΠΑ καπνού κατά 41 εκατ. ευρώ ή 28,5%,
 • ΦΠΑ λοιπών κατά 135 εκατ. ευρώ ή 4,4%,
 • Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 144 εκατ. ευρώ ή 23,6%,
 • Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 17 εκατ. ευρώ ή 20,1%,
 • Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 64 εκατ. ευρώ ή 23,6%,

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,014 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 251 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (762 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017 ανήλθαν στα 12,782 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,041 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (13,823 δισ. ευρώ).Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12,416 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 756 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 75 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 147 εκατ. ευρώ, οι επιδοτήσεις γεωργίας κατά 171 εκατ. ευρώ (κυρίως για την κάλυψη ελλείμματος του ΕΛΕΓΕΠ), οι αποδοχές και συντάξεις κατά 99 εκατ. ευρώ και οι αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 315 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 651 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 135 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 366 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 285 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: