Ποιος είναι ο νόμος ''Κατσέλη'' και για ποιους συνίσταται; - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Δευτέρα, Αυγούστου 31, 2015

Ποιος είναι ο νόμος ''Κατσέλη'' και για ποιους συνίσταται;

Νόμος 4161 / 2013
Από τον Ιούνιο του 2013 δίνεται η δυνατότητα σε δανειολήπτες που εξυπηρετούν κανονικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δανειακές τους συμβάσεις να υπαχθούν σε πρόγραμμα ευνοϊκής μεταχείρισης των οφειλών τους. Η σχετική ρύθμιση προβλέπεται από τον ν. 4161/2013 και η υπαγωγή σε αυτόν απαιτεί ο αιτών/η αιτούσα να πληροί ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις:

1. Οι αιτούντες πρέπει να είναι είτε άνεργοι, είτε μισθωτοί στον δημόσιο-ιδιωτικό τομέα, είτεσυνταξιούχοι. 
2. Οι αιτούντες πρέπει να δηλώνουν ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ (ατομική δήλωση) ή 25.000 ευρώ (κοινή δήλωση συζύγων).
3. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν υποστεί μείωση στο εισόδημά τους κατά ποσοστό 20% σε σχέση με το εισόδημά τους το 2009.
4. Οι οφειλές προς τις τράπεζες πρέπει να απορρέουν από συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως καιτην 30η Ιουνίου 2010.

5. Οι οφειλές προς τις τράπεζες πρέπει να είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες (προσημείωση υποθήκης, υποθήκη, ενέχυρο κτλ.) επί της κύριας κατοικίας του δανειολήπτη.
6. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του δανειολήπτη να μην ξεπερνά τις 180.000 ευρώ (για πολύτεκνους τις 200.000 ευρώ).
7. Η αντικειμενική αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ (για πολύτεκνους τις 300.00 ευρώ).
8. Το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ΙΧ αυτοκίνητα) να μην ξεπερνά τις 10.000 ευρώ (για πολύτεκνους τις 15.000 ευρώ).
9. Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό της οφειλής προς τις τράπεζες να μην ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.

Όσοι και όσες πληρούν σωρευτικά τις παραπάνω προϋποθέσεις έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν στον νόμο ζητώντας να υπαχθούν στο πρόγραμμα διευκόλυνσης. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, οι οφειλές ρυθμίζονται σε βάθος χρόνου τεσσάρων (4) ετών και παρέχεται περίοδος χάριτος. Κατά την διάρκεια της εν λόγω περιόδου ο δανειολήπτης μπορεί να εξυπηρετεί τις οφειλές του καταβάλλοντας το 30% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματός του προς τις τράπεζες. Ειδικά για ανέργους με μηδενικό εισόδημα ή επίδομα ανεργίας παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών. 

Εφόσον ο δανειολήπτης υπαχθεί στο πρόγραμμα διευκόλυνσης προστατεύεται αυτομάτως η ακίνητη περιουσία του. Δεν μπορεί, όμως, ο υπαχθείς στο εν λόγω πρόγραμμα διευκόλυνσης να αιτηθεί παράλληλης υπαγωγής στον ν. 3869/2010, νόμος για υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η αίτηση υπαγωγής γίνεται προς τα πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αφορούν την ακίνητη και κινητή περιουσία του οφειλέτη (Ε9, ΕΤΑΚ), το εισόδημά του (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος), αναλυτικά τις οφειλές του προς τις τράπεζες (παρέχεται από την τράπεζα) και λοιπά έγγραφα που πιστοποιούν ατομικά ζητήματα του οφειλέτη (πχ κάρτα ανεργίας, ιατρικές γνωματεύσεις κτλ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: