Οι άνθρωποι που επιδιώκουν όλο και μεγαλύτερο πλούτο χωρίς να δίνουν ποτέ στον εαυτό τους χρόνο να τον απολαύσουν, είναι σαν πεινασμένοι που συνεχίζουν να μαγειρεύουν αλλά δεν κάθονται ποτέ στο τραπέζι. - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Τετάρτη, Οκτωβρίου 12, 2022

Οι άνθρωποι που επιδιώκουν όλο και μεγαλύτερο πλούτο χωρίς να δίνουν ποτέ στον εαυτό τους χρόνο να τον απολαύσουν, είναι σαν πεινασμένοι που συνεχίζουν να μαγειρεύουν αλλά δεν κάθονται ποτέ στο τραπέζι.


Menschen, die nach immer groβerem Reichtum jagen, ohne sich jemals Zeit zu gonnen, ich zu genieβen, sind wie Hunrige, die immerfort kochen, sich aber nie zu Tische setzen. 
Marie von Ebner-Eschenbach


Οι άνθρωποι που επιδιώκουν όλο και μεγαλύτερο πλούτο χωρίς να δίνουν ποτέ στον εαυτό τους χρόνο να τον απολαύσουν, είναι σαν πεινασμένοι που συνεχίζουν να μαγειρεύουν αλλά δεν κάθονται ποτέ στο τραπέζι. 
Marie von Ebner-Eschenbach


Die Schonheit der Dinge lebt in der Seele dessen, der sie betrachtet. 
David Hume

Η ομορφιά των πραγμάτων ζει στην ψυχή όσων τα κοιτούν. 
Ντέιβιντ Χιουμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add