ΟΕΑΔ: Εγγραφή στο μητρώο ανέργων μέσω ίντερνετ - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Τρίτη, Δεκεμβρίου 07, 2021

ΟΕΑΔ: Εγγραφή στο μητρώο ανέργων μέσω ίντερνετΜε την ΥΠΟΒΟΛΗ της ηλεκτρονικής αίτησης, εκδίδεται το δελτίο ανεργίας, με δυνατότητα εκτύπωσης τόσο του ίδιου του δελτίου, όσο και της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Το αποδεικτικό δελτίου ανεργίας που προκύπτει μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποτελεί δελτίο ανεργίας σε ισχύ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό ανεργίας. 

Το δελτίο ανεργίας ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή. Οι συναλλασσόμενοι/-ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας τους, εφόσον εξακολουθούν να παραμένουν άνεργοι/-ες.

Οι εγγεγραμμένοι/-ες στα μητρώα ανέργων, που δεν λαμβάνουν επιδότηση και ανήκουν στην κατηγορία ΑμεΑ, δεν υποχρεούνται σε ανανέωση του δελτίου τους έως και τρεις (3) μήνες μετά την λήξη της ισχύος του παραστατικού αναπηρίας που προσκομίζουν. Εάν το παραστατικό αναπηρίας λήξει και δεν προσκομίσουν ανανέωση αυτού, διαγράφονται αυτοδίκαια από το μητρώο ανέργων. Συνεπώς,  εάν δεν προβούν στην ανανέωση του παραστατικού αναπηρίας υποχρεούνται σε εκ νέου εγγραφή με τις υποχρεώσεις των κοινών ανέργων ή επανεγγράφονται με τον χαρακτηρισμό ΑμεΑ, εφόσον προσκομίσουν ανανέωση του πιστοποιητικού αναπηρίας, από την ημερομηνία που αιτούνται την εγγραφή τους στο μητρώο ανέργων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add