Φύλακες Άγγελοι των Ζωδίων - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Δευτέρα, Αυγούστου 19, 2019

Φύλακες Άγγελοι των Ζωδίων

 • Φύλακες άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο του Κριού
1 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί 21-25 Μαρτίου: ΆγγελοςVEHUIAH. Στοιχείο: Φωτιά.
2 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 26 έως 30 Μαρτίου: Άγγελος Jeliel. Στοιχείο: Φωτιά.
3 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν από 31 Μάρτιος έως 4 Απρίλιος: Angel SITAEL. Στοιχείο: Φωτιά.
4 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 5 - 9 Απριλίου: Άγγελος ELEMIAH. Στοιχείο: Φωτιά.
5 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 10-14 Απριλίου: Άγγελος MAHASIAH. Στοιχείο: Φωτιά.
6 - Φύλακας Άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 15-20 Απριλίου: Άγγελος LELAHEL. Στοιχείο: Φωτιά.

 • Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο του Ταύρου 
7 - Φύλακας Άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 21-25 Απριλίου: Άγγελος Achaiah. Στοιχείο: Γη.
8 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 26 έως 30 Απριλίου: Άγγελος CAHETEL. Στοιχείο: Γη. 
9 - Φύλακας Άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί 1-5 Μαΐου: Άγγελος HAZIEL. Στοιχείο: Γη.
10 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 6-10 Μαΐου: Άγγελος ALADIAH. Στοιχείο: Γη. 
11 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 11-15 Μαΐου: Άγγελος LAUVIAH. Στοιχείο: Γη.
12 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 16-20 Μαΐου: Άγγελος HAHAIAH. Στοιχείο: Γη.

 • Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο των Διδύμων 
13 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 21 έως 25 Μαΐου: Άγγελος IEZALEL. Στοιχείο: Αέρας.
14 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 26-31 Μαΐου: Άγγελος MEBAHEL. Στοιχείο: Αέρας.
15 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί 1-5 Ιουνίου: Άγγελος HARIEL. Στοιχείο: Αέρας.
16 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 6-10 Ιουνίου: Άγγελος HEKAMIAH. Στοιχείο: Αέρας. 
17 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 11-15 Ιουνίου: Άγγελος LAUVIAH. (Είναι ο δεύτερος φύλακας άγγελος που έχει αυτό το Άγιο Όνομα.) Στοιχείο: Αέρας.
18 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 16 - 21 Ιουνίου: Άγγελος CALIEL. Στοιχείο: Αέρας.
 • Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο του Καρκίνου 
19 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 22-26 Ιουνίου: Άγγελος LEUVIAH. Στοιχείο: Νερό.
20 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν από 27 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου:Άγγελος PAHALIAH. Στοιχείο: Νερό.
21 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 2 έως 6 Ιουλίου: Άγγελος NELCHAEL. Στοιχείο: Νερό.
22 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 7-11 Ιουλίου: Άγγελος YEIAYEL. Στοιχείο: Νερό. 
23 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 12-16 Ιουλίου:Άγγελος MELAHEL. Στοιχείο: Νερό.
24 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 17-22 Ιουλίου:Άγγελος HAHEUIAH. Στοιχείο: Νερό.

 • Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο του Λέοντα
25 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 23-27 Ιουλίου: Άγγελος NITHAIAH. Στοιχείο: Φωτιά.
26 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν από 28 Ιούλιος με 1 Αύγουστος: Angel HAAIAH. Στοιχείο: Φωτιά. 
27 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί 2-6 Αυγούστου: Άγγελος YERATEL. Στοιχείο: Φωτιά.
28 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 7-12 Αυγούστου: Άγγελος SEHEIAH. Στοιχείο: Φωτιά. 
29 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 13-17 Αυγούστου: Άγγελος REIYEL. Στοιχείο: Φωτιά.
30 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 18-22 Αυγούστου: Άγγελος OMAEL. Στοιχείο: Φωτιά.

 • Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο της Παρθένου
31 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 23-28 Αυγούστου: Άγγελος LECABEL. Στοιχείο: Γη.
32 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν από 29 Αύγουστος έως 2 Σεπτέμβρης: Angel VASAirH. Στοιχείο: Γη.
33 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 3 έως 7 Σεπτεμβρίου: Άγγελος YEHUIAH. Στοιχείο: Γη.
34 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 8-12 Σεπτεμβρίου: Άγγελος LEHAHIAH. Στοιχείο: Γη. 
35 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 13-17 Σεπτεμβρίου: Άγγελος CHAVAQUIAH. Στοιχείο: Γη.
36 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 18-23 Σεπτεμβρίου: Άγγελος MENADEL. Στοιχείο: Γη.
 • Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο του Ζυγού
37 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 24-28 Σεπτεμβρίου:Άγγελος ANIEL. Στοιχείο: Αέρας.
38 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί από 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου: Άγγελος HAAMIAH. Στοιχείο: Αέρας.
39 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί 4-8 Οκτωβρίου: Άγγελος REHAEL. Στοιχείο: Αέρας. 
40 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 9-13 Οκτωβρίου:Άγγελος IEIAZEL. Στοιχείο: Αέρας.
41 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 14-18 Οκτωβρίου:Άγγελος HAHAHEL. Στοιχείο: Αέρας.
42 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 19-23 Οκτωβρίου: Άγγελος MIKAEL. Στοιχείο: Αέρας.

 • Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο του Σκορπιού
43 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 24-28 Οκτωβρίου: Άγγελος VEULIAH. Στοιχείο: Νερό.
44 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν από Οκτώβρης 29-Νοέμβριος 2: Angel YELAIAH. Στοιχείο: Νερό. 
45 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 3 έως 7 Νοεμβρίου: Άγγελος SEHALIAH. Στοιχείο: Νερό.
46 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 8-12 Νοεμβρίου: Άγγελος ARIEL. Στοιχείο: Νερό. 
47 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 13-17 Νοεμβρίου: Άγγελος ASALIAH. Στοιχείο: Νερό.
48 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 18-22 Νοεμβρίου: Άγγελος Mihael. Στοιχείο: Νερό.

 • Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο του Τοξότη
49 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 23-27 Νοεμβρίου: Άγγελος VEHUEL. Στοιχείο: Φωτιά.
50 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί από 28 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου: Άγγελος DANIEL. Στοιχείο: Φωτιά.
51 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 3 έως 7 Δεκεμβρίου: Άγγελος HAHASIAH. Στοιχείο: Φωτιά.
52 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 8-12 Δεκεμβρίου: Άγγελος IMAMIAH. Στοιχείο: Φωτιά. 
53 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 13 έως 16 Δεκεμβρίου: Άγγελος NANAEL. Στοιχείο: Φωτιά.
54 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 17-21 Δεκεμβρίου: Άγγελος NITHAEL. Στοιχείο: Φωτιά.

 • Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο του Αιγόκερω
55 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 22-26 Δεκεμβρίου: Άγγελος MEBAHIAH. Στοιχείο: Γη.
56 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 27-31 Δεκεμβρίου: Άγγελος POYEL. Στοιχείο: Γη.
57 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 1 έως 5 Ιανουαρίου: Άγγελος NEMAMIAH. Στοιχείο: Γη.
58 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 6-10 Ιανουαρίου: Άγγελος YEIALEL. Στοιχείο: Γη. 
59 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 11-15 Ιανουαρίου: Άγγελος HARAEL. Στοιχείο: Γη.
60 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 16-20 Ιανουαρίου: Άγγελος MITZRAEL. Στοιχείο: Γη.

 • Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο του Υδροχόου
61 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 21 έως 25 Ιανουαρίου:Άγγελος UMABEL. Στοιχείο: Αέρας.
62 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 26-30 Ιανουαρίου: Άγγελος IAHHEL. Στοιχείο: Αέρας.
63 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί από 31 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου: Άγγελος ANAUEL. Στοιχείο: Αέρας.
64 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί 5-9 Φεβρουαρίου: Άγγελος MEHIEL. Στοιχείο: Αέρας. 
65 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 10 έως 14 Φεβρουαρίου:Άγγελος DAMABIAH. Στοιχείο: Αέρας.
66 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 15 - 19 Φεβρουαρίου: Άγγελος MANAKEL. Στοιχείο: Αέρας.

 • Φύλακες Άγγελοι των ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από το ζώδιο των Ιχθύων 
67 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 20-24 Φεβρουαρίου: Άγγελος EYAEL. Στοιχείο: Νερό.
68 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 25-28 Φεβρουαρίου: Άγγελος HABUIAH. Στοιχείο: Νερό.
69 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 1 έως 5 Μαρτίου: Άγγελος rochel. Στοιχείο: Νερό.
70 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που γεννήθηκαν 6-10 Μαρτίου: Άγγελος JABAMIAH. Στοιχείο: Νερό.
71 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί 11-15 Μαρτίου:Άγγελος HAIAIEL. Στοιχείο: Νερό.
72 - Φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί 16-20 Μαρτίου: Άγγελος MUMIAH. Στοιχείο: Νερό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: