Τι είναι οι εστέρες; - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2020

Τι είναι οι εστέρες;

Η3. Τι είναι οι εστέρες;
   Είναι οι χημικές ενώσεις που προέρχονται από αντίδραση μεταξύ οξέος και αλκοόλης με ταυτόχρονο σχηματισμό νερού.
                  ΑΛΚΟΟΛΗ  + ΟΞΥ  -->ΕΣΤΕΡΕΣ + Η2Ο
   Το Η2Ο σχηματίζεται από υδροξύλιο της αλκοόλης και το υδρογόνο του οξέος αν το οξύ είναι ανόργανο ενώ αν το οξύ είναι οργανικό το νερό σχηματίζεται από το υδροξύλιο του οξέος και το υδρογόνο της αλκοόλης.

                   C2H5OH + HNO3 àC2H5ONO2 + H2O
              CH3COOH + C2H5OH àCH3COOC2H5 + H2O

     Αν το οξύ είναι πολυβασικό μπορεί να δώσει όξινους ή ουδέτερους εστέρες.
     Αν η αλκοόλη είναι πολυσθενής μπορεί να δώσει μονοεστέρες ή πολυεστέρες.

     Ο Γενικός Τύπος των εστέρων των λιπαρών οξέων με τις κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες είναι:  RCOOR΄

Η ΧΗΜΕΙΑ στο σχολείο και στη ζωή απο τον Γ Σταυρακαντωνάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add