Ποια είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα; - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Παρασκευή, Μαρτίου 02, 2018

Ποια είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;

Αποτέλεσμα εικόνας για Προσωπικά δεδομένα

Ευαίσθητα χαρακτηρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου που αναφέρονται στην φυλετική ή εθνική του προέλευση, στα πολιτικά του φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, στην συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία του, στην κοινωνική του πρόνοια, στην ερωτική του ζωή, στις ποινικές διώξεις και καταδίκες του, καθώς και στην συμμετοχή του σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Τα ευαίσθητα δεδομένα προστατεύονται από τον Νόμο με αυστηρότερες ρυθμίσεις από ό,τι τα απλά προσωπικά δεδομένα.

Βέβαια, αυτές οι υπηρεσίες προστασίας πρακτικά είναι αδύναμες από πολλές πλευρές και μη αποδοτικές, ασχέτως αν οι εργαζόμενοι σε αυτές μπορεί να έχουν την κάθε διάθεση [δείτε: Αρχές Προστασίας Δεδομένων - Καταναλωτή, κλπ: Υπαρκτά ανύπαρκτες;].

Δεν υπάρχουν σχόλια: