Αν αναγραμματίσουμε την λέξιν «ΛΑΘΟΣ», θα προκύψει η λέξις «ΑΘΛΟΣ»! - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 13, 2017

Αν αναγραμματίσουμε την λέξιν «ΛΑΘΟΣ», θα προκύψει η λέξις «ΑΘΛΟΣ»!


Η ιερά Ελληνική γλώσσα μαρτυρεί με την άπειρον σοφίαν της, το αλληλένδετον και την αφανή συμπόρευσιν των δύο αυτών εννοιών.Πράγματι, διά να προκύψει ο ΑΘΛΟΣ, πρέπει προηγουμένως το ΛΑΘΟΣ να κατανοηθεί και να αποδώσει την γνώσιν και την σοφίαν, τις οποίες κρατεί εν δυνάμει εντός του. Έτσι μόνον θα βλαστήσει ο ΑΘΛΟΣ. Χωρίς την εμπειρίαν και κατανόησιν των ΛΑΘΩΝ, ο ΑΘΛΟΙ θα εξακολουθούν να παραμένουν αφανείς.

Είναι λοιπόν μάταιον να επιδιώκουμε να ζήσουμε την ζωήν μας άνευ ΛΑΘΩΝ. Άλλωστε αυτό είναι ανθρωπίνως αδύνατον. Εκείνο, το οποίον όμως πρέπει να επιδιώκουμε, είναι να μετουσιώνουμε αυτά τα ΛΑΘΗ μας σε ΑΘΛΟΥΣ, εκμεταλλευόμενοι αυτήν την σχέσιν μεταβάσεως από την μίαν έννοιαν στην άλλην!!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: