Περί αλλαγής επωνύμου - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Παρασκευή, Νοεμβρίου 03, 2017

Περί αλλαγής επωνύμου

Σχετική εικόνα
 ΘΕΜΑ: «Περί αλλαγής επωνύμου».

            Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η διοικητική διαδικασία αλλαγής επωνύμου, σύμφωνα με το  Ν.Δ/μα 2573/1953, αποσκοπεί στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούνται από τη χρήση του συγκεκριμένου επωνύμου. Έτσι, σοβαροί λόγοι που μπορούν να δικαιολογήσουν την αλλαγή του επωνύμου είναι ενδεικτικά οι κάτωθι:
α) όταν το επώνυμο είναι κακόηχο ή ξενικό,
β) όταν προκαλεί θυμηδία,
γ) όταν είναι δυσχερές στην προφορά,
δ) όταν είναι αντίθετο προς την αντίληψη της κοινωνίας περί ηθικής και
ε) όταν είναι κακής φήμης, εξ αιτίας πράξεων άλλου προσώπου.
Με την εξέταση  της αιτούμενης αλλαγής εκ μέρους της διοίκησης ο αρμόδιος Δήμαρχος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξετάζει εάν το νέο από το δημότη αιτούμενο επώνυμο υπερβαίνει όλα τα ανωτέρω ψυχολογικά προβλήματα, καθόσον απαιτείται η απόδειξη σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούνται από τη χρήση του συγκεκριμένου επωνύμου.

 Τέλος, επειδή με την παρ.6 του άρθρου 94 του ν.3852/2010 η αποδοχή ή μη του αιτήματος της αλλαγής επωνύμου ανήκει αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου, εκείνος είναι ο οποίος τελικά θα αποφασίσει συνεκτιμώντας όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add