Στα 49 δισ ευρώ η εκτίμηση ΥΠΟΙΚ για τα έσοδα το 2017 - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Τρίτη, Οκτωβρίου 03, 2017

Στα 49 δισ ευρώ η εκτίμηση ΥΠΟΙΚ για τα έσοδα το 2017

Tα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού (σε ταμειακή βάση), μετά τη μείωση των επιστροφών φόρων, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 49.804 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας απόκλιση κατά 1.860 εκατ. ευρώ ή 3,6% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως:
Στις αυξημένες επιστροφές φόρων, οι οποίες αναμένεται να διαμορφωθούν σε 4.686 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.362 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ωστόσο σε δημοσιονομική βάση η επίπτωσή τους περιορίζεται σε 406 εκατ. ευρώ,
Στη μείωση κατά 945 εκατ. ευρώ στο Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ),
Στη μετακύλιση της τελευταίας δόσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), του έτους 2017, εκτιμώμενου ποσού 325 εκατ. ευρώ, στον Ιανουάριο του 2018.

Ωστόσο, λόγω της εκτιμώμενης υπέρβασης άλλων κατηγοριών εσόδων έναντι του στόχου, ύψους 772 εκατ. ευρώ (σε ταμειακή βάση), η παραπάνω απόκλιση περιορίζεται στα 1.860 εκατ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικολογιστικές προσαρμογές, τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 49.061 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 724 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Σημειώνεται ότι στη διαμόρφωση των εσόδων περιλαμβάνεται και το ποσό από την αρνητική μεταβολή του υπολοίπου του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου, σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου έτους, ύψους 164 εκατ. ευρώ, το οποίο στο ΜΠΔΣ 2018-2021 είχε περιληφθεί στις προσαρμογές των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: